» Aktualności
» O nas
» Jak założyć związek zawodowy
» Dokumenty związku, konsultacje
» Prawo: akty, opinie
» Poczta Kontakt
» Druki związkowe, Statut
» Mapa serwisuArt. 27 ustawy o zw. zaw

2016-08-16 Trwają rozmowy w sprawie podziału środków na wynagrodzenia w GDDKiA
...czytaj
Szkolenie z zakresy prawa pracy i ZFŚS

W dniach 8 i 9 marca odbyło się szkolenie członków Sekcji pracowników GDDKiA z zakresu prawa pracy i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
...czytaj
Wniosek o zmiany w budżecie

ZZPD RP złożył wniosek o poprawki w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016.
...czytaj
Regulamin ZFŚS ustalony z GDDKiA

3 lutego Regulamin został podpisany przez przedstawicieli GDDKiA i ZZPD RP.
...czytaj
Pismo OPZZ do Ministra Skarbu Państwa

Przewodniczący OPZZ skierował pismo do Ministra Skarbu Państwa w sprawie kosztów dotyczących opłacania składek członkowskich organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców.
...czytaj
Spotkanie pomiędzy Dyrektor GDDKiA a przedstawicielami ZZPD RP

W dniu 9 grudnia 2014r. odbyło się spotkanie pomiędzy Generalną Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Ewą Tomalą-Borucką a przedstawicielami ZZPD RP.
...czytaj
Spotkanie zespołów zadaniowych z kierownictwem GDDKiA

W dniu 16 października 2014 r. odbędzie się spotkanie z kierownictwem GDDKiA i wyznaczonymi zespołami zadaniowymi z ramienia naszej organizacji i "S".
...czytaj
Spotkanie z kierownictwem GDDKiA

W dniu 8 października 2014 r. odbyło się spotkanie z kierownictwem GDDKiA przy udziale przedstawicieli naszej organizacji.
...czytaj
Zapraszamy na wypoczynek!

Zapraszamy na wypoczynek Członków Związku Zawodowego Pracowników Drogownictwa RP.
...czytaj
Posiedzenie Podkomisji stałej ds. transportu drogowego i drogownictwa

W dniu 22 lipca 2014 r. przedstawiciele Związku będą brali udział w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. transportu drogowego i drogownictwa i kolejnym posiedzeniu Podkomisji Infrastruktury w gmach Sejmu RP w Warszawie przy ul. Wiejskiej 4/6/8.
...czytaj
Spotkanie Prezydium Sekcji Pracowników GDDKiA z Dyrektor Generalną GDDKiA

W dniu 10 maja 2014 r. odbyło się spotkanie Prezydium Sekcji Pracowników GDDKiA z Dyrektor Generalną Urzędu GDDKiA.
...czytaj
Szkolenie dla Związkowców we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy

W dniach 22 i 23  maja 2014 r. w Muzeum Drogownictwa w Szczucinie odbyło się szkolenie we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy.
...czytaj
VIII Kongres OPZZ

W dniu 29 maja 2014 r. o godz. 9:00 rozpoczął się pierwszy dzień VIII Kongresu OPZZ, który będzie trwał przez trzy dni.
...czytaj
Karty sportowe - MultiSport Benefit Systems

Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP podpisał umowę na świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z firmą Benefit System.

...czytaj
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze ZZ działającego w kieleckim oddziale GDDKiA

    W dniu 18 lutego 2014 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwiazku zawodowego działającego w kieleckim oddziale GDDKiA.
...czytaj
Posiedzenie Rady Branży "Transport" OPZZ z udziałem Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej

    W dniu 5 lutego 2014 roku, w siedzibie OPZZ odbyło się posiedzenie Rady Branży „Transport" z udziałem Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej.
Poruszono między innymi zagadnienia kondycji ekonomicznej firm drogowych w kontekście decyzji podejmowanych przez administrację, przyszłości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz sytuacji pracowników tam zatrudnianych.

...czytaj
Spotkanie Zarządu Zakładowego warszawskiego Oddziału GDDKiA z kierownictwem Oddziału

23 stycznia tego roku odbyło się spotkanie działającego w warszawskim Oddziale GDDKiA Zarządu Zakładowego z Dyrektorem Oddziału oraz jego Zastępcą. Spotkanie dotyczyło planowanej reorganizacji pionu utrzymania dróg.
...czytaj
Spotkanie prezydium Sekcji Pracowników GDDKiA z dyrektor urzędu

21 stycznia tego roku odbyło sie spotkanie prezydium Sekcji Pracowników GDDKiA z Dyrektor Urzędu Joanną Nurkiewicz. Omówiono projekt porozumienia dotyczącego zasad komunikacji.
...czytaj
Pismo do pracowników GDDKiA w sprawie publikacji "Faktu"

W związku z publikacją "Faktu" z dnia 20 grudnia 2013 roku i pojawiającymi sie w niej zarzutami pod adresem Związku, ZZPD RP przesłała do pracowników GDDKiA pismo, w ktorym przedstawiamy nasza opinię o sprawie.

...czytaj
Posiedzenie Prezydium Sekcji Pracowników GDDKiA

15 stycznia 2014 roku w Kielcach odbyło się posiedzenie Prezydium Sekcji Pracowników GDDKiA, podczas którego omówiono współpracę z kierownictwem GDDKiA, komunikację, zmianę regulaminu nagradzania, regulaminu pracy oraz regulaminów socjalnych. Omówiono też problemy poruszone w pismie Związku adresowanym do pracowników GDDKiA.
...czytaj
cd. (Nie)porozmienie pracy?

W jedynm z Oddziałów GDDKiA...

...czytaj
Już się zaczęło!!!

Bądź z nami na Ogólnopolskich Dniach Protestu!
...czytaj
(Nie)porozumienie pracy?

Pracodawca (urząd) przekazał pracownikom do podpisu - bez jakichkolwiek wcześniejszych uzgodnień czy nawet poiformowania pracowników o planowanych zmianach - porozumienie w sprawie zmiany warunków pracy na podstawie wspólnego porozumienia stron...

...czytaj
Ogólnopolskie Dni Protestu 11 - 14 września 2013 r.

...czytaj
Kominikat OPZZ w spr. Ogólnopolskich Dni Protestu

Komunikat Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie Ogólnopolskich Dni Protestu, które odbędą się w dniach 11 - 14 września w Warszawie i udziału w nich przedstawicieli partii...
...czytaj
Walne Zebranie Zarządu Zakładowego PRD-M w Hrubieszowie

W dniu 13 kwietnia 2013 roku w Hrubieszowie odbyło się posiedzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Zarządu Zakładowego Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp.z o.o. w Hrubieszowie.
...czytaj
26 kwietnia - Dzień Drogowca i Transportowca

Dzień Drogowca obchodzony jest w ostatnią sobotę / niedzielę kwietnia. W 1973 roku święto to doczekało się uchwały rządu określającej, iż oficjalne obchody należy przeprowadzać w ostatnią niedzielę kwietnia i tak jest do dzisiejszego dnia.

...czytaj
Pochód 1 maja!

Zapraszamy na pochód 1 maja.

Zbiórka o godz. 11.30 ul.Kopernika 36/40 (Warszawa) pod siedzibą OPZZ.
...czytaj
Obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.
Przypominamy i apelujemy o godne warunki pracy.

...czytaj
Prezydium Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

W Warszawie, CPS "Dialog" odbyło się posiedzenie Prezydium Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. W posiedzeniu udział wziął premier Donald Tusk.
...czytaj
Oświadczenie OPZZ w sprawie zmian w systemie emerytalnym

...Domagamy się od rządu niezwłocznego przedstawienia do konsultacji i negocjacji propozycji niezbędnych zmian chroniących nasze przyszłe emerytury.
...czytaj
Spotkanie Prezydium Zarządu Krajowego z Sekretarzem Stanu Panem Tadeuszem Jarmuziewicz

W dniu 10 kwietnia 2013 r. w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej spotkali się członkowe Prezydium Zarządu Krajowego Związku z Ministerm Panem Tadeuszem Jarmuziewicz.
...czytaj
List otwarty OPZZ do premiera w sprawie upublicznienia dialogu społecznego

...Trójstronna Komisja nie może spełniać swojej roli, ponieważ jej obrady są tajne dla polskiego społeczeństwa. W ostatnich tygodniach OPZZ już dwukrotnie zwracało się z wnioskiem o upublicznienie obrad Komisji.
...czytaj
Stanowisko Rady OPZZ ws. nadmiernego rozwarstwienia dochodowego w Polsce

...Nadmierna rozpiętość dochodów w Polsce jest faktem, który tak zwani niezależni ekonomiści i środowiska biznesowe próbują podważyć. Sięga ona stanu anormalnego i amoralnego, przy pełniej akceptacji rządzących.
...czytaj
Minister pracy chce wyjaśnień od ministra finansów w sprawie postulatów OPZZ

Przewodniczący OPZZ Jan Guz otrzymał od ministra pracy i polityki społecznej Wł. Kosiniak-Kamysz kopię pisma, które minister wysłał do ministra finansów J. Vincent-Rostowskiego w sprawie postulatu OPZZ podniesienia świadczeń emerytalnych.
...czytaj
OPZZ domaga się podwyżki najniższych emerytur i rent

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych domaga się od rządu zasilenia najniższych emerytur i rent oszczędnościami z kwotowej i inflacyjnej waloryzacji świadczeń
...czytaj
Apel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych do Posłanek i Posłów na Sejm RP o sprawiedliwość dla długoletnich pracowników

...Apelujemy do Wysokiej Izby o nieodrzucanie obywatelskiego projektu ustawy, ale o rozpoczęcie prac nad projektem, apelujemy o sprawiedliwość, apelujemy o godną starość dla długoletnich pracowników!
...czytaj
Obywatelski projekt ustawy emerytalnej "35/40" w komisji sejmowej

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, będzie rozpatrywać obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tzw. projekt ustawy 35/40.

...czytaj
Prezydium Komisji Trójstronnej omawiało tzw. ustawę antykryzysową

W siedzibie MPiPS odbyło się posiedzenie Prezydium Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych (TK). trona rządowa przedstawiła projekt tzw. „drugiej ustawy antykryzysowej”.

...czytaj
Opieka medyczna MEDICOVER

Materiały do pobania

...czytaj
MEDICOVER - opieka medyczna dla pracowników GDDKiA i ich rodzin

Złóż Deklaracje Przystapienia, abyś mógł korzystać od 1 marca 2013 r. z prywatnej opieki medycznej MEDICOVER !!!

Atrakcyjne warunki!!!

...czytaj
Włącz się w akcję zbierania podpisów pod projektem ustawy o ROD - 19.12.2012

Trwa akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o ROD. Aby projekt mógł trafić pod obrady Sejmu, do 5 lutego 2013 r. musi się pod nim podpisać co najmniej 100 tys. osób. Warto pamiętać, że na liście poparcia podpisy mogą składać nie tylko działkowcy, ale wszyscy pełnoletni obywatele.

...czytaj
Wypełnij PIT i CIT-8

Przypominamy o zbliżającym się terminie składania rocznych rozliczeń podatkowych CIT i PIT za 2012 rok
...czytaj
Stanowisko OPZZ w spr wyroku Trybunału Konstytucyjnego o kwoty waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2012 r.

...OPZZ nie zgadza się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i podtrzymuje wszystkie argumenty zawarte we wniosku do Trybunału o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy o waloryzacji kwotowej, który złożyliśmy 16 maja 2012 roku
...czytaj
Komunikat OPZZ w sprawie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

...Fakt, iż Trybunał Konstytucyjny rozpatruje połączone dwa wnioski Prezydenta RP i Rzecznika Praw Obywatelskich, natomiast pominął wniosek jednej z największych we Polsce organizacji pozarządowych budzi nasze największe zdumienie...
...czytaj
List przewodniczącego Jana Guza do związkowców

List otwarty przewodniczącego Jana Guza do związkowców
...czytaj
OPZZ wnosi o zwołanie posiedzenia Prezydium Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

OPZZ wnosi o zwołanie posiedzenia Prezydium Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych
...czytaj
List Przewodniczącego OPZZ do Donalda Tuska

List przewodniczącego OPZZ do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska dotyczący zaniepokojenia związków zawodowych sytuacją na rynku pracy.
...czytaj
List otwarty OPZZ do władz TVP

OPZZ wystosowało list do władz Telewizji Polskiej w sprawie nieobecności ekspertów związkowych w programach informacyjnych i publicystycznych TVP
...czytaj
Atak mediów na związki zawodowe

Mowa nienawiści rządu i pracodawców - wypowiedź Jana Guza
...czytaj
OPZZ złożyło wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych złożyło do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności norm ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
...czytaj
Porozumienie podpisane na prywatną opiekę medyczną dla pracowników GDDKiA

Z inicjatywy oddziałowej jednostki Związku - ZZ GDDKiA w Centrali, podpisane zostało porozumienie pomiedzy Związkiem a GDDKiA na pośredniczenie w świadczeniu usług opieki medycznej dla pracowników GDDKiA.
...czytaj
Walne Zebranie Zarządu Zakładowego GDDKiA O/Katowice

W dniu 20 listopada 2012 roku w Wysokim Brzegu, odbyło się posiedzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Zarządu Zakładowego GDDKiA Oddział w Katowicach na którym dokonano wybory nowych Władz Związku.

...czytaj
Walne Zebranie Zarządu Zakładowego GDDKiA O/Warszawa

W dniu 15 listopada 2012 roku w Warszawawie, ul. Mińska 25 odbyło się posiedzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Zarządu Zakładowego GDDKiA Oddział w Warszawie.

...czytaj
Spotkanie z pełonomocnikami Strabag

14 listopada 2012 r. odbyło się spotkanie reprezentantów Związku z pełnomocnikami Strabag
...czytaj
14 listopada - manifestacje OPZZ: Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Katowice

W Warszawie i 5 miastach odbyły sie manifestacje OPZZ. W Warszawie ze zwiazkowcami spotkał sie minister pracy i polityki społecznej, któremu zwiazkowcy z OPZZ i FZZ przekazali stanowisko w sprawie bieżącej sytuacji w Polsce.
...czytaj
14 listopada: Europejski Dzień Akcji Związków Zawodowych również w Polsce

W całej Europie odbędą sie manifestacje związkowców. Z inicjatywy OPZZ w Polsce odbędą się manifestacje w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu.
...czytaj
Europejski Dzień Akcji Związków Zawodowych - informacje z Europy

W całej Europie odbędą się strajki, demonstracje i wiece

- zobacz gdzie!!
...czytaj
W Warszawie odbyły się obrady Prezydium TK i plenarne posiedzenie TK

Na wniosek OPZZ Trójstronna Komisja zajmie się w dniu dzisiejszym problematyką wynikającą z tzw. drugiego expose premiera Donalda Tuska.
...czytaj
Stanowisko OPZZ w sprawie prac (...) dotyczących zmian w prawie pracy

OPZZ jest gotowe do rozmów dotyczących zmian w przepisach prawa pracy jeżeli: zagwarantują pracownikom lepsze godzenie życia osobistego z zawodowym, dadzą możliwość autonomicznego dostosowania norm prawnych w drodze układów zbiorowych.
...czytaj
Komunikat OPZZ ws. debaty Prawa i Sprawiedliwości "Więcej pracy"

...W związku z odbywającą się w dniu dzisiejszym debatą „Więcej pracy” zorganizowaną przez Prawo i Sprawiedliwość, OPZZ informuje, że w debacie Prawa i Sprawiedliwości weźmie udział ekspert OPZZ.
...czytaj
Wniosek OPZZ o pilne zwołanie Prezydium Trójstronnej Komisji

Przewodniczacy OPZZ Jan Guz złożył wniosek o zwołanie w trybie pilnym posiedzenia Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, żeby minister pracy wyjaśnił zamiary strony rządowej wynikające z drugiego exposé Donalda Tuska
...czytaj
OPZZ żąda pełnej ratyfikacji Konwencji MOP nr 102

W Warszawie obradował Zespół ds. współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Rząd odmawia pełnej ratyfikacji części IV Konwencji dotyczącej m.in. świadczeń chorobowych i dla bezrobotnych
...czytaj
OŚWIADCZENIE Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych nie udziela votum zaufania rządowi Donalda Tuska

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z rozczarowaniem przyjęło dzisiejsze wystąpienie premiera w Sejmie. Szef rządu nie przedstawił żadnych propozycji odnośnie spraw kluczowych dla setek tysięcy Polaków i Polek
...czytaj
Odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP

Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Leszka Zająca na stanowisko zastępcy Głównego Inspektora Pracy oraz kandydatury na okręgowych inspektorów pracy w Białymstoku, Olsztynie i Opolu.
...czytaj
Oświadczenie OPZZ w sprawie kryzysu w Polsce

...OPZZ wzywa rząd i partnerów społecznych do natychmiastowego podjęcia rozmów na rzecz zawarcia II Pakietu Antykryzysowego, szerszego niż w 2008 roku, który skutecznie osłoni (...) zarówno pracowników, jak i pracodawców przed skutkami kryzysu.
...czytaj
Opinia OPZZ w sprawie projektu budżetu państwa na rok 2013

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przekazało stronie rządowej opinię w sprawie projektu budżetu państwa na rok 2013
...czytaj
Rząd proponuje zmiany w Dziale VI Kodeksu Pracy

Odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. prawa pracy i układów zbiorowych TK, na którym strona rządowa przedstawiła projekty zmiany Działu szóstego Kodeksu pracy, a więc przepisów dotyczących czasu pracy
...czytaj
Obradowała Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych

Plenarne posiedzenie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno Gospodarczych było poświęcone rządowemu projektowi budżetu państwa na rok 2013. OPZZ odniósł sie negatywnie do projektu rządowego
...czytaj
Ruszyła kampania społeczna Państwowej Inspekcji Pracy na rzecz przeciwdziałania wypadkom w budownictwie

W roku ubiegłym aż 130 pracowników straciło życie na budowach, a setki osób zostało trwale okaleczonych. Takim tragediom chce zapobiegać PIP apelując do pracowników i pracodawców o przestrzeganie bhp. Strona kampanii http://www.bezupadku.pl/
...czytaj
OPZZ skierowało pismo do Ministra Sprawiedliwości

OPZZ skierowało pismo do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina, w którym wskazuje na szereg nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu prawnego w Polsce.

Tak się dziwnie dzieje, że ofiarami tych nieprawidłowości są głównie pracownicy...

...czytaj
Odbyło sie posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Rada przyjęła Stanowisko w sprawie przestrzegania przepisów prawa pracy.
...czytaj
Posiedzenie Zarządu Zakładowego GDDKiA ul. Żelazna 59

W dniu 5 września 2012 r. o godz. 15:00 planowane jest spotkanie Zarządu Zakładowego GDDKiA.
Zarząd Związku zaprasza członków Związku do wzięcia udziału w posiedzeniu.

...czytaj
Posiedzenie Prezydium Sekcji Pracowników GDDKiA

4 września 2012 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Sekcji Pracowników GDDKiA

...czytaj
Komisja Infrastruktury - Realizacja przez GDDKiA planu przebudowy i remontów dróg w 2012 r.

W dniu 28 sierpnia 2012 r. odbyło sie posiedzenie Podkomisji stałej ds. transportu drogowego i drogownictwa Komisji Infrastruktury VII kadencja Sejmu RP,  w którym brała udział strona społeczna.
...czytaj
Kurs języka angielskiego on-line - edycja 2012-2013

Zapraszmy na program nauczania języka angielskiego no-line dla europejskich zwiazkowców!!
...czytaj
Dłuższe urlopy wychowawcze

...MPiPS przesłało informację, że mając na uwadze argumenty jakie były przedstawiane podczas rozmów, ostatecznie wybrano wariant II, a więc wariant który od samego początku był wskazywany przez OPZZ za najbardziej optymalny i oczekiwany.
...czytaj
OPZZ zaskarżyło do Trybunału Konstytucyjnego podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia

OPZZ złożyło wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie z Konstytucją RP podniesienia wieku emerytalnego do 67 życia.
...czytaj
Opinia OPZZ do Założeń projektu budżetu państwa na rok 2013

Publikujemy obszerne fragmenty Opinii OPZZ do Założeń projektu budżetu państwa na 2013 rok, która została przekazana przewodniczacemu Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych
...czytaj
Oświadczenie OPZZ ws. propozycji legislacyjnych MG zawartych w projekcie założeń projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych

...OPZZ domaga się odejścia od prac nad tzw. trzecim pakietem deregulacji gospodarki, które będą miały negatywne konsekwencje dla finansów publicznych, pracowników, rynku pracy i społeczności lokalnych.
...czytaj
Opinia OPZZ w sprawie prywatyzacji uzdrowisk

OPZZ apeluje do Pana Ministra o niepodpisywanie projektu rozporządzenia i wycofanie z konsultacji społecznych niniejszej regulacji.
...czytaj
Iwona Hickiewicz nowym głównym inspektorem pracy

Marszałek Sejmu Ewa Kopacz powołała Iwonę Hickiewicz, dotychczasowego zastępcę głównego inspektora pracy ds. organizacji, na stanowisko głównego inspektora pracy.
...czytaj
W Warszawie obradowała Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych

TK nie doszła do porozumienia w sprawie wyskości płacy minimalnej w 2013 r., w związku z tym jej wysokość ustali rząd. Będzie to najprawdopodobniej 1600 złotych. OPZZ domagało się płacy minimalnej w wysokości 1676 złotych.
...czytaj
Posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała wniosek marszałek Sejmu Ewy Kopacz o powołanie Iwony Hickiewicz na stanowisko głównego inspektora pracy. Przyjęła również sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2011.
...czytaj
Szkolenie Komisji Młodych OPZZ

W dniach 5-7 lipca w Augustowie odbyło się ogólnopolskie szkolenie Komisji Młodych OPZZ. Szkolenie dotyczyło technik negocjacyjnych. Z członkami Komisji Młodych spotkał się przewodniczacy OPZZ Jan Guz.

...czytaj
OPZZ złożyło wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wolności zwiazkowych

OPZZ zlozylo wniosek do TK dotyczacy ustawy o zwiazkach zawodowych, Konwencji 87 o wolności związkowej i ochrony praw zwiazkowych oraz Konstytucji RP
...czytaj
Rada OPZZ postanowiła zaskarżyć ustawę o podniesieniu wieku emerytalnego do Trybunału Konstytucyjnego

Rada OPZZ postanowiła zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podniesiu wieku emerytalnego do 67 roku życia. Rada przyjęła stanowiska w sprawie biedy w Polsce: m.in. świadczeń rodzinnych, pomocy społecznej, waloryzacji emerytur w 2013 r.
...czytaj
Koniec akcji zbierania podpisów w sprawie referendum o wieku emerytalnym

SLD zakończyło akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie podniesienia wieku emerytalnego. Z tej okazji odbył się wiec i piknik w Warszawie przy ul. Rozbrat. Zwiąkowcy z OPZZ zebierali podpisy również pod tą inicjatywą.
...czytaj
Spotkanie Prezydium Sekcji Pracowników GDDKiA z Kierownictwem GDDKiA

W dniu 20 czerwca 2012 roku na zaproszenie Kierwonictwa GDDKiA odbyło się spotkanie, na którym Prezydium Sekcji Pracowników uzgodniło plan podziału wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na 2012 rok.
...czytaj
Walne Zebranie Zarządu Zakładowego GDDKiA O/Szczecin

W dniu 17 maja 2012 r. odbyło się Walne Zebranie Zarządu Zakładowego GDDKiA Oddział w Szczecinie.
...czytaj
Walne Zebranie Zarządu Zakładowego PRD-I SA w Mławie

W dniu 16 marca2012 r. odbyło się Walne Zebranie Zarządu Zakładowego PRD-I SA w Mławie.
...czytaj
Posiedzenie Zarządu Krajowego

W dniu 17 - 19 maja 2012 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Krajowego Związku w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym "Drogowskaz" w Augustowie - Przewięzi.

...czytaj
Senat przyjął rządową ustawę o podniesieniu wieku emerytalnego do 67 roku życia

Za nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w takim kształcie, jak została uchwalona przez Sejm, opowiedziało się 63 senatorów, a 31 było przeciw.
...czytaj
Ustawy emerytalne w Senacie - Oświadczenie OPZZ w sprawie odchodzenia od zasad demokracji

...OPZZ zaproponowało merytoryczną dyskusję w trakcie plenarnego posiedzenia Senatu. Takiej możliwości związkom zawodowym odmówiono. Czy jest zatem dziwne, że dialog społeczny przenosi się na ulice?
...czytaj
ROP pozytywnie o odwołaniu Anny Tomczyk z funkcji głównego inspektora pracy

Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała wniosek marszałek Sejmu Ewy Kopacz dotyczący odwołania Anny Tomczyk ze stanowiska głównego inspektora pracy. Rada rozpatrywała również problematykę bezpieczeństwa i higieny w szkołach i na uczelniach.
...czytaj
OPZZ zaskarżyło do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o kwotowej waloryzacji rent i emerytur w 2012 roku

OPZZ złożyło wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności przepisów ustawy o zmienie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych ustaw, na mocy której dokonano waloryzacji emerytur i rent od 1 marca .
...czytaj
Pikieta OPZZ w Katowicach przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego

W dniu otwarcia największej imprezy biznesowej Europy Środkowej "Europejskiego Kongresu Gospodarczego", w którym obok ekonomistów i finansistów był obecny prezydent B. Komorowski odbyła się pikieta przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego.

...czytaj
Zaplanowane spotkanie Prezydium Sekcji GDDKiA z Kierownictwem GDDKiA

Spotkanie, które zostało zaplanowane na dzień 10 maja 2012 r. nie doszło do skutku!!!!
...czytaj
Podziękowania za przesłane listy z podpisami przeciw zmianom emerytalnym

Dziękujemy wszystkim Koleżankom i Kolegom oraz ich rodzinom i przyjaciołom za wsparcie podczas zbierania podpisów przeciw zmianom emerytalnym!

...czytaj
Zaplanowane spotkanie Prezydium Sekcji GDDKiA z Kierownictwem GDDKiA

Spotkanie, które zostało zaplanowane na dzień 10 maja 2012 r. nie doszło do skutku!!!!
...czytaj
Sejm zagłosował. Emeryturę otrzymamy po 67 roku życia

...czytaj
Wystąpienie przewodniczącego OPZZ Jana Guza w trakcie obchodów Święta 1 Maja

...Politycy urzędujący na Wiejskiej, na Krakowskim Przedmieściu, w Alejach Ujazdowskich – pamiętajcie – przed śmieciowymi politykami nie będziemy klękać. Przyjdzie czas, że odpowiecie za zło, które czynicie społeczeństwu!
...czytaj
OPZZ zaprasza na obchody 1 Maja

Spotykamy się o godzinie 10.30 przed siedzibą OPZZ w Warszawie, przy ul. M. Kopernika 36/40. Po pochodzie zapraszamy na piknik w parku przy ul. Rozbrat
...czytaj
Stanowisko Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych z okazji 1 Maja

...W czasie kryzysu, gdy skala bezrobocia zmierza do niedopuszczalnego poziomu, europejski ruch związkowy postanawia ustanowić tegoroczny dzień 1 Maja dniem solidarności w świecie pracy – dniem zatrudnienia osób młodych i sprawiedliwości społec
...czytaj
List Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w związku z obchodami 1 Maja

...Proszę przyjąć na swoje ręce, a także przekazać wszystkim, dla których dzień 1 maja jest ważnym świętem moje najlepsze życzenia. Życzę Państwu wielu osiągnięć, wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji z pracy dla Polski.
...czytaj
28 kwietnia: Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy - Apel OPZZ

...Apelujemy do organów nadzoru i kontroli o wzmożenie działań prewencyjnych szczególnie w tych sektorach gospodarki narodowej, w których pracownicy najczęściej ulegają wypadkom i zapadają na choroby zawodowe.
...czytaj
28 kwietnia: Międzynarodowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych - Oświadczenie EKZZ

...W Międzynarodowym Dniu Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, pamiętamy i oddajemy cześć tym, którzy zginęli, zostali ranni lub ponieśli uszczerbek na zdrowiu z powodu warunków pracy.
...czytaj
1 Maja to święto państwowe. Czas o tym przypomnieć rządzącym

Przewodniczący OPZZ Jan Guz przypomniał rządzącym, że jest takie święto pracowników. Z okazji 1 Maja przesłał pozdrowienia i zaprosił do udziału w obchodach 1 Maja: B. Komorowskiego, E. Kopacz, B. Borusewicza, D. Tuska, W. Kosiniak-Kamysza
...czytaj
Apel OPZZ o liczne uczestnictwo w obchodach 1 Maja 2012

...Dlatego też Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych apeluje o liczny udział i godne uczczenie w 2012 roku dnia 1 Maja, o przypomnienie nierozwiązanych przez kolejne rządy problemów polskich pracowników!
...czytaj
1 Maja: Apel do związkowców - teraz nie musisz, teraz możesz!

...Pokażmy tym, którzy chcą rzucić ludzi pracy na kolana, a związki zawodowe zepchnąć na margines życia kraju, że te plany nigdy nie będą miały szansy powodzenia. Upomnij się o swoje prawa. Nie licz, że wyręczą Cię inni.
...czytaj
Posiedzenie Zarządu Sekcji GDDKiA

W dniu 25 kwietnia 2012 r. odbyło się powiedzenie Zarządu Sekcji GDDKiA ZZPD RP, w trakcie którego kontynuowano tematykę z poprzedniego posiedzenia w Szczucinie.
...czytaj
Zbieranie podpisów - dołącz do nas!!

REFERENDUM w sprawie projektu  obywatelskiego OPZZ "35/40" i wieku emerytalnego
...czytaj
W dniu dzisiejszym odbędą się obrady Prezydium Trójstronnej Komisj ds. Społeczno-Gospodarczych

W siedzibie KPRM Prezydium Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych będzie obradowało z udziałem premiera D. Tuska. TK będzie omawiało ostatnią wersję rządowego projektu o podniesieniu wieku emerytalnego do 67 lat.
...czytaj
Do OPZZ wpłynął rządowy projekt ustawy o podniesieniu wieku emerytalnego

Do OPZZ wpłynął tzw. "czysty" rządowy projekt ustawy o podniesieniu wieku emerytalnego. Można się z nim zapoznać na stronie informującej o rządowym projekcie: http://emerytura.gov.pl/ i na stronie OPZZ w dziale "Akty prawne opiniowane".
...czytaj
Została wdrożona Platforma Informatyczna OPZZ

Została oddana do użytku Platforma informatyczna OPZZ, na która składa się część internetowa i intranetowa - dająca m.in. możliwość tworzenia stron internetowych dla struktur OPZZ, wewnętrzną wymianę informacji, szkolenień e-lerningowych.
...czytaj
Pismo Komisji Kobiet OPZZ do Marszałkini Sejmu RP Wandy Nowickiej,

W imieniu kobiet działających w OPZZ, (...) nawiązując do licznych protestów oraz deklaracjami poparcia przez Ruch Palikota projektu rządowego w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego (...)apelujemy o jego odrzucenie w drodze głosowania.
...czytaj
Pikieta członkiń związków zawodowych przed posiedzeniem TK ws. podniesienia wieku emerytalnego

Ok. 1000 członkiń NSZZ "Solidarność", OPZZ i FZZ protestowało przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego przed posiedzeniem Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, na którym premier Tusk przedstawiał rządową "reformę" emerytalną.
...czytaj
Rozbieżności ws. wieku emerytalnego w Zespole ds. ubezpieczeń społecznych TK

W trakcie prac strona społeczna nie osiągnęła porozumienia – strona pracodawców popiera rządową propozycję podniesienia do 67 lat i zrównania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn, natomiast strona związkowa jest przeciwna temu.
...czytaj
Stanowisko związków zawodowych wobec rządowej propozycji podniesienia wieku emerytalnego

Wyrażamy stanowczy protest przeciwko narzuconemu przez rząd trybowi prac na projektem ustawy, w tym m.in. nie przekazaniu partnerom społecznym projektu założeń do ustawy. Stwierdzamy, że partnerzy społeczni traktowani są przedmiotowo.
...czytaj
Posiedzenie Komisji Kobiet OPZZ

Odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet OPZZ. Głównym tematem obrad była dyskusja na temat zmian w systemie emerytalnym, w szczególności wydłużenie i zrównanie wieku emerytalnego kobiet do 67 lat.
...czytaj
Emerytalny projekt ustawy OPZZ "35/40" - Ruch Palikota zmienił zdanie

Ruch Palikota w ostatniej chwili zmienił zdanie i poparł wniosek o skierowanie projektu ustawy OPZZ o emeryturach "35/40" do Komisji. W tej sytuacji dzisiejsze głosowanie w tej sprawie się nie odbędzie - projekt został przekazany do Komisji.
...czytaj
W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy "Przedszkole dla każdego dziecka"

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy "Przedszkole dla każdego dziecka" przygotowanego przez ZNP. Projekt ustawy przedstawiał prezes ZNP Sławomir Broniarz. Wszystkie kluby poselskie poparły projekt.
...czytaj
Związkowe projekty ustaw będą rozpatrywane przez Sejm

W trakcie 9. posiedzenia Sejmu RP 28.02-2.03 odbędą się pierwsze czytania obywatelskich projektów ustaw zgłoszonych przez związki zawodowe - OPZZ (tzw. ustawa 35/40) i ZNP (tzw. ustawa Przedszkole dla każdego).
...czytaj
Związkowcy manifestowali przed Sejmem

Ok. 4000 osób demonstrowało dla poparcia związkowego projektu ustawy o możliwości przejścia na emeryturę po przepracowaniu 35 (kobiety) lub 40 (mężczyźni) lat pracy oraz przeciwko rządowemu projektowi podniesienia wieku emerytalnego do 67 lat.
...czytaj
Obrady Prezydium Trójstronnej Komisji

Prezydium TK zapoznało się z prezentacją rządowego projektu ustawy o podniesieniu wieku emerytalnego
...czytaj
W Sejmie debata Komisji Kobiet OPZZ

Z inicjatywy wicemarszałek Sejmu Wandy Nowickiej odbyła się "Debata 67" na temat rządowych propozycji podniesienia wieku emerytalnego dla kobiet do 67 roku życia. Licznie uczestniczyły przedstawicielki Komisji Kobiet OPZZ.
...czytaj
Komunikat OPZZ w sprawie waloryzacji kwotowej emerytur

...czytaj
Ustawa o płacy minimalnei - pierwsze czytanie

Odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, opracowanego przez OPZZ. Projekt prezentował poseł Ryszard Zbrzyzny – członek Prezydium OPZZ, przewodniczący ZZ Pracowników Przemysłu Miedziowego
...czytaj
Oswiadczenie OPZZ w sprawie referendum dot. wieku emerytalnego

...Uważamy, że najpierw powinno się dokonać kompleksowej oceny założeń projektu zmian systemu emerytalnego.
...czytaj
Prezydium Trójstronnej Komisji z udziałem Premiera

W posiedzeniu Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, wziął udział premier Donald Tusk. Przeprosił partnerów społecznych za brak aktywności w ostatnich miesiącach
...czytaj
Posiedzenie Zarządu Sekcji Pracowników GDDKiA

22 i 23 marca odbyło sie posiedzenie Sekcji Pracowników GDDKiA w Muzeum Drogownictwa GDDKiA w Szczucinie.
...czytaj
Walne Zebranie Zarządu Zakładowego PRD-M SA w Nowym Sączu

W dniu 11 marca br. odbedzie się Walne Zebranie Zarządu Zakładowego PRD-M SA w Nowym Sączu. Zapraszamy wszystkich Członków Związku do uczestnictwa w niniejszym spotkaniu.
...czytaj
Posiedzenie Zarządu Sekcji Pracowników GDDKiA

Informujemy, że w dniach 22-23 marca 2012 r. planowane jest posiedzenie Zarządu Sekcji Pracowników GDDKiA w Szczucienie.

...czytaj
Spotkanie Zarządu Zakladowego GDDKiA Centrala

W dniu 8 marca br. odbyło się spotkanie Zarządu Zakładowego GDDKiA Centrala.

...czytaj
Pismo Przewodniczącego OPZZ do Przewodniczącego Trójstronnej Komisji

W związku ze zwołaniem na 10 lutego 2012 r. posiedzenia TK do Spraw Społeczno-Gospodarczych, przewodniczący OPZZ Jan Guz zwrócił się do przewodniczącego TK, z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad TK o problemy sygnalizowane przez OPZZ.

...czytaj
Pismo do prezydenta o zbadanie sprawy dotyczącej emerytur 2012

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwróciło się do Prezydenta o skorzystanie ze swoich uprawnień i zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z ustawą zasadniczą.
...czytaj
Komunikat OPZZ ws dialogu społecznego w Polsce

...Po wielu miesiącach braku działań zapowiedź premiera Donalda Tuska uważamy za krok w dobrym kierunku, ale samo złożenie propozycji objęcia funkcji przewodniczącego TK nie wyczerpuje obowiązków rządu w sprawach dialogu społecznego.
...czytaj
Centrale związkowe zawiesiły swój udział w pracach zespołów problemowych Trójstronnej Komisji

Z dniem 16 stycznia 2012 roku, trzy centrale związkowe postanawiają o zawieszeniu udziału swoich przedstawicieli w pracach zewspołów problemowych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych
...czytaj
Złóż swój podpis pod wnioskiem ws referendum nt wieku emerytalnego

Przyłącz sie do akcji zbierania pdpisów pod wniosekiem w sprawie referendum na temat wieku emerytalnego!
...czytaj
Konferencja "Wiek emerytalny - kontrowersje i dylematy"

OPZZ zapraszaja na konferencję "Wiek emerytalny - kontrowersje i dylematy", która odbędzie się 14 stycznia 2012 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP, rozpoczęcie godz. 11.00
...czytaj
Wydłużenie wieku emerytalnego

Nie zgadzamy się na wydłużnienie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 roku życia!

...czytaj
Zarząd Zakładowy O/Wrocław GDDKiA

Spotkanie Zarządu Zakładowego ZZPD RP O/Wrocław GDDKiA z Dyrektorem Odziału GDDKiA O/Wrocław.
...czytaj
Szkolenie!!!!

...czytaj
O waloryzacji emerytur i rent

Zespół Komisji Trójstronnej omówił rządowy projekt ustawy o zmienie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz innych ustaw.
...czytaj
Propozycje wariantów prac leglislacyjnych w związku z "ustawa antykryzysową"

Prosimy o nadsyłanie uwag i spostrzeżeń do proponowanych wariantów - do dnia 6 stycznia 2012 r.

...czytaj
OPZZ i FZZ - zwołanie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych

OPZZ i FZZ jest zaniepokojone decyzjami podejmowanymi przez Rząd RP. W expose premiera znalazło się wiele kontrowersyjnych zapowiedzi reform, w tym nieuzasadnionego podniesienia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.
...czytaj
Wigilia - Zarząd Zakładowy w Centrali GDDKiA

27 grudnia 2011 r. odbyła się wigilia zorganizowana przez ZZPD RP Zarząd Zakładowy Centrala GDDKiA.
...czytaj
Szkolenie - Sekcja Pracowników GDDKiA

Odbyło się szkolenie związkowe Sekcji Pracowników GDDKiA w Józefowie.
...czytaj
Komunikat OPZZ ws. wypowiedzi premiera rządu na temat konsultacji projektu budżetu w Trójstronnej Komisji

OPZZ apeluje do rządu o udostępnienie obywatelom na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dokumentów, które poświadczyłyby, że konsultacje przebiegły w sposób prawidłowy i zgodny z ustawą o TK ds. SG
...czytaj
Opinia Prezydium OPZZ ws. projektu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Czy projekt ustawy naprawi błędną decyzję o obniżeniu składki rentowej?  ...którą przeprowadzono w momencie, gdy wpływy ze składek prawie równoważyły wydatki z funduszu rentowego?
...czytaj
Prace nad budżetem państwa na 2012 rok

...nadanie dalszego biegu legislacyjnego ww. projektom ustaw (...) stanowi rażące naruszenie ustawowego trybu wymaganego dla wydania tych aktów prawnych, ścigane z mocy prawa oraz podlegające ocenie Trybunału Konstytucyjnego.
...czytaj
Przewodniczący OPZZ o dialogu społecznym

Okazało się, że nikt w rządzie nie chce dialogu społecznego...
...czytaj
Stanowisko Komitetu Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych do Rady Europejskiej

Powinniście kierować się przyszłością obywateli...
Nie zaduście wzrostu i miejsc pracy...

...czytaj
Szkolenie - Komisja Młodych

1-3 grudnia 2011 r. w Zakopanem odbyło się szkolenie Komisji Młodych OPZZ: „Korzyści i ograniczenia z zastosowania elastycznych form zatrudnienia w dobie nadchodzącego kryzysu gospodarczego w Polsce”.
...czytaj
List otwarty przewodniczacego OPZZ Jana Guza ws. wieku emerytalnego

...przepracowałeś 40 lat to powinieneś mieć prawo (a nie obowiązek) do zabezpieczenia emerytalnego...
...czytaj
Związkowcy i pracodawcy piszą do premiera

Odbyło się autonomiczne spotkanie szefów organizacji pracodawców i central związkowych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Zebrani przyjęli list do Prezesa Rady Ministrów RP Donalda Tuska.
...czytaj
Spotkanie Sekcji Pracowników GDDKiA z Kierownictwem GDDKiA

Komunikat 

Dnia 13 grudnia 2011 r. odbyło się spotkanie Kierownictwa GDDKiA z Prezydium Sekcji Pracowników GDDKiA. Omówiono bieżące problemy i przyjęto sposoby ich rozwiązania.

...czytaj
Podział środków na wynagrodzenia w GDDKiA

W dniu 30 listopada odbyło się spotkanie Członków Prezydium Sekcji GDDKiA wraz z kierownictwem GDDKiA w sprawie podziału środków na wynagrodzenia.
...czytaj
Obrady Komisji Kobiet OPZZ

Przedmiotem obrad Komisji było omówienie działalności OPZZ oraz prezentacja wyników ankiety OPZZ na temat problematyki mobbingu, dyskryminacji i molestowania w miejscu pracy oraz przestrzegania uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem
...czytaj
Obrady Komisji ds. Ochrony Pracy

Tematem obrad Konisji była ocena pracy PIP i wspólpracy z OPZZ. Gośćmi Komisji byli m.in. Małgorzata Kwiatkowska, zastępca Głównej Inspektor Pracy oraz Krzysztof Kowalik, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji w PIP.
...czytaj
Konferencja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Omawiano gospodarcze i środowiskowe problemy zrównoważonego rozwoju, w tym problemy społeczne i związane z zatrudnieniem w okresie pokryzysowym. Konferencja odbywała się we współpracy z polską prezydencją w Radzie UE.
...czytaj
Posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Na posiedzeniu omówiono problematykę związaną z bezpieczą obsługa i konserwacją urządzeń technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystajacych z nich pracowników oraz osób wykonujących te czynności. 
...czytaj
Posiedzenie Zespołu ds. Problematyki Zjawiska Nękania i Przemocy w miejscu pracy

OPZZ zorganizowało posiedzenie Zespołu ds. Zjawiska Nękania i Przemocy w Miejcu Pracy..
...czytaj
Komisja Młodych w sprawie ruchu "oburzonych"

Komisja Młodych solidaryzuje się z ruchem "Oburzonych" w całej Europie, a szczególnie w Polsce.
...czytaj
PIP - "Poznaj swoje prawa w pracy"

10 października 2011 roku rozpoczęła kampanię pt.: "Poznaj swoje prawa w pracy", realizowaną pod hasłem "Bądź pewny, silny, kompetentny".
...czytaj
Komisja Mlodych - stop umowom śmieciowym

Komisja Młodych wyraża swój sprzeciw wobec pogłębiających się problemów osób młodych na rynku pracy....
...czytaj
List OPZZ do Premiera Tuska w spr umów "śmieciowych"

OPZZ zadaje pytanie co będzie z umowami śmieciowymi po wyborach?
...czytaj
Oświadczenie OPZZ w spr. prac rządu nad projektem budżetu państwa na 2012 rok

Czy projekt zostanie przekazany do Sejmu?
...czytaj
Szkolenia

Zapraszamy do udziału w szkoleniach.

Więcej informacji w zakładce: Szkolenia

...czytaj
Euro-Manifestacja EKZZ we Wrocławiu 17 września 2011

17 września 2011 r. uczestniczyliśmy w Euromanifestacji związkowców ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, w której uczestniczyło ponad 40 tysięcy osób.
...czytaj
Obrady Prezydium OPZZ

W Warszawie 6 wrzesnia 2011 r.obradowało Prezydium OPZZ. Głównym przedmiotem obrad były przygotowania do manifestacji Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych we Wrocławiu w dniu 17 września.

...czytaj
Oświadczenie OPZZ w sprawie rządowego raportu "Młodzi 2011"

Opracowanie rządowe "Młodzi 2011" potwierdza patologiczną sytuację na rynku pracy i jest formą samooskarżenia...
...czytaj
Przewodniczący OPZZ uczestniczył w Konferencji Demokratycznej Unii Kobiet

W dniu 26 sierpnia 2011 r. Przewodniczący OPZZ Jan Guz uczestniczył w Europejskim Forum Kobiet Lewicy: "O kobietach w europejskim doświadczeniu politycznym - wczoraj, dziś i jutro".
...czytaj
Spotkanie OPZZ z przedstawicielami Ministerstwa Finansów

Odbyło się spotkanie członków Prezydium OPZZ, oraz komisji OPZZ ds. Polityki Gospodarczej i ds. Sfery Budżetowej z wiceministrami MF: Ludwikiem Koteckim i Hanną Majszczyk. Rozmowy dotyczyły Założeń do projektu budżetu państwa na rok 2012.
...czytaj
Polscy dziennikarze w Brukseli

Na zaproszenie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego rozpoczęła się wizyta przedstawicieli polskich mediów w Brukseli. Tomasz Jasiński — członek EKES mianowany przez OPZZ — przedstawił kompetencje i działalność tej instytucji.
...czytaj
Posiedzenie Zespołu problemowego TK ds. prawa pracy i układów zbiorowych

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego TK ds. prawa pracy i układów zbiorowych.
...czytaj
Powołanie zastępców Glównego Inspektora Pracy

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej powołał z dniem 12 lipca 2011 r., na wniosek Anny Tomczyk - głównego inspektora pracy, Małgorzatę Kwiatkowską i Grzegorza Łyjaka na stanowiska zastępców głównego inspektora pracy.
...czytaj
Zapraszamy na TANIE WCZASY!

Zapraszamy na weekendowy wypoczynek  Członków Związku Zawodowego Pracowników Drogownictwa RP do związkowych ośrodków wypoczynkowych nad morze, w góry lub mazury...

...czytaj
Pomoc prawna osobom Poszkodowanym

Uległeś wypadkowi? Doznałeś uszczerbku na zdrowiu? Pogorszyła się Twoja sytuacja życiowa wskutek Twojego wypadku lub osoby Ci bliskiej? Korzystasz z leczenia powypadkowego lub z kosztów opieki po wypadku?

Nawet jeżeli otrzymałeś odszkodowanie, do 3 lat wstecz, można zbadać sprawę czy otrzymałeś należne odszkodowanie...

 

...czytaj
Obrady Trójstronnej Komisji ds. społeczno - gospodarczych

27 czerwca br. odbyły się obrady TK, na których głównymi tematami były: projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz kwestie wskaźnika waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r.
...czytaj
Posiedzenie Rady OPZZ

Na posiedzeniu Rady OPZZ przyjeto "List Otwarty" skierowany do premiera Donalda Tuska.
...czytaj
Posiedzenie Zarządu Zakładowego GDDKiA O/Białystok

W dniu 21 czerwca 2011 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zakładowego GDDKiA O/Białystok.

...czytaj
Zapraszamy na weekend

Zapraszamy na weekendowy wypoczynek  Członków Związku Zawodowego Pracowników Drogownictwa RP do związkowych ośrodków wypoczynkowych nad morze, w góry lub mazury...

...czytaj
Opinia OPZZ w sprawie wysokości wskaźników na 2012 r.

OPZZ zgodnie z ustawowym trybem prac nad projektem budżetu na 2012 rok, zaopiniowało projekty wysokości wskaźników na 2012 rok, i przekazało je Waldemarowi Pawlakowi - przewodniczącemu Trójstronnej Komisji.
...czytaj
Posiedzenie Prezydium OPZZ

Na posiedzeniu Prezydium OPZZ omawiono m.in. działania rządu w sprawie projektu budżetu na 2012 rok, ataki na związki zawodowe ze strony mediów, pracodawców i rządu oraz sposób finansowania organizacji pracodawców.
...czytaj
Anna Tomczyk - nowa Główna Inspektor Pracy

Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna powołał Annę Tomczyk na stanowisko głównego inspektora pracy. Kandydaturę jednogłośnie zaakceptowała Rada Ochrony Pracy. Anna Tomczyk była dotychczas zastępcą głównego inspektora pracy.
...czytaj
Spotkanie Prezydium Sekcji z Kierwonictwem GDDKiA

W dniu 25 maja 2011 r. odbyło się spotkanie Członków Prezydium Sekcji Pracowników GDDKiA z Dyrektorem Generalnym, Dyrektorem Urzędu oraz Zastepcą Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
...czytaj
OPZZ wzywa do realiowania zapisów Konstytucji RP

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wzywa rząd do takiego sprawowania władzy, które realizować będzie zapisy Konstytucji RP.
...czytaj
OPZZ w sprawie projektu budżetu państwa na 2011 rok

Ogólnopolskie Porozumie Związków Zawodowych wzywa rząd do przestrzegania w pracach nad projektem budżetu państwa na rok 2012 ustawowo określonego trybu i terminów negocjacji.
...czytaj
Zapowiedź - Spotkanie z Kierownictwem GDDKiA

W dniu 25 maja 2011 r. w siedzibie Związku planowane jest spotkanie Prezydium Sekcji Pracowników GDDKiA z Generalnym Dyrektorem oraz Dyrektorem Generalnym Urzędu GDDKiA.

...czytaj
Zapowiedź - Posiedzenie Zarządu Krajowego

W dniach 9-11 czerwca 2011 r. w Przewięzi planowane jest posiedzenie Zarządu Krajowego.

- Zapowiedź

...czytaj
1 MAJ - Święto Pracy

W dniu 1 MAJA 2011 r. pod hasłem "Chcemy socjalnej Polski w socjalnej Europie" będą obchodzić Międzynarodowy Dzień Walki o Prawa Ludzi Pracy.
...czytaj
Posiedzenie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych

W dniu 20 kwietnia 2011 r. odbyło sie posiedzenie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, na którym głównym tematem obrad było minimum egzystencji w kontekście weryfikacji progów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej.
...czytaj
Zapowiedź - Posiedzenie Zarządu Krajowego

W dniach 19-21 maja 2011 r. w Przewięzi planowane jest posiedzenie Zarządu Krajowego.

- Zapowiedź

...czytaj
Uczestnictwo Sekcji Pracowników GDDKiA w naradzie BHP i ppoż

W dniach 13-15 kwietnia 2011 r. Przewodniczący Sekcji Pracowników GDDKiA  uczestniczył w naradzie BHP i ppoż.

...czytaj
Walne zebranie Członków Związku Zarządu Zakładowego Strabag

W dniu 14 kwietnia 2011 r. w Słupcy odbyło się walne zebranie Członków Związku Zarządu Zakładowego Strabag Sp. z o. o.

...czytaj
Posiedzenie Prezydium OPZZ

W dniu 19 kwietnia odbyło się posiedzenie Prezydium OPZZ, na którym przyjęto stanowiska ws. trybu i terminów negocjacji założeń projektu budżetu państwa na rok 2012, ws. weryfikacji wysokości progów dochodowych, Oświadczenie ws. propozycji mpips dotyczącej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2012.
...czytaj
Propozycja MPiPS nie do przyjecia przez OPZZ

Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak ogłosiła na konferencji prasowej propozycję podniesienia progów dochodowych uprawniających do korzystania z pomocy społecznej o 2,1 % i płacy minimalnej do 1.500 zł. OPZZ się na to nie zgadza.
...czytaj
Zebranie Zarządu Zakładowego GDDKiA O/Warszawa

W dniu 8 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie Zarządu Zakładowego GDDKiA O/Warszawa.
...czytaj
Nie - dla zaciskania pasa

W sobotę, 9 kwietnia w Budapeszcie odbył się kolejny Europejski Dzień Akcji, organizowany przez Europejską Konfederacje Związków Zawodowych ...
...czytaj
Obrady Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych

Obrady Trojstronnej Komisji dotyczyły stanu przygotowań do polskiej prezydencji oraz różnych kwestii związanych z sektorem ochrony zdrowia, takich jak system wynagrodzeń, ustawa refundacyjna oraz obecna sytuacja sporu OZZPiP z Ministerstwem Zdrowia.
...czytaj
Trójstronny Szczyt Społeczny ds. Wzrostu i Zatrudnienia UE

Na Szczycie zdominowało planowane przyjęcie przez szefów rządów Unii Europejskiej „Paktu na rzecz stabilności strefy euro”. Pakt, zakładający wzmocnienie koordynacji gospodarczej w Europie.
...czytaj
OPZZ w sprawie sytuacji o ochronie zdrowia

OPZZ przedstawiło komunikat w sprawie sytuacji o ochronie zdrowia...
...czytaj
Uczestnictwo OPZZ w wysłuchaniu publicznym w sprawie OFE

Ze względu, iż posłowie nie zgodzili się na zorganizowanie wysłuchania publicznego w Sejmie, spotkanie zorganizowało SLD w Centrum Foksal w Warszawie. W wysłuchaniu uczestniczyli m.in. Jerzy Wenderlich, Jolanta Fedak, Jan Guz, prof. Leokadia Oręziak.
...czytaj
Obrady Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP

W dniu 15 marca 2011 r. obradowala Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, na ktorej omawiano: przestrzeganie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem i problematykę kontynuacji zatrudnienia kobiet powracajacych z urlopów macierzyńskich.
...czytaj
Walne zebranie STALEXPORT S.A. w Mysłowicach

Dania 12 marca 2011 roku odbyło się pierwsze walne zebranie organizacji związkowej w przedsiębiorstwie STAEXPORT SA  w Mysłowicach.
...czytaj
Obrady Prezydium Trójstronnej Komisji

W dniu 10 marca 2011 odbyły się obrady Prezydium Trójstronnej Komisji na której omówiono m.in.: wydatkowanie srodków z Funduszu Pracy, projekt tzw. ustawy lobbingowej, projekt ustawy o wykonywaniu uprawnień Skarbu Państwa.
...czytaj
Spotkanie przedstawicieli OPZZ z Marszalkiem Sejmu RP

Przedstawiciele OPZZ rozmawiali z marszałkiem Sejmu przede wszystkim o dalszym losie ustaw zgłaszanych przez OPZZ, m.in. o projekcie ustawy dającym możliwość przechodznia na emerurę kobietom po 35 latach pracy, a mężczyznom po 40.
...czytaj
OPZZ w sprawie zmian w systemie ubezpieczeń społecznych

OPZZ przedstawiło swoje stanowisko do projektu porozumienia strony społecznej w sprawie rządowego projektu zmian w systemie ubezpieczeń społecznych.
...czytaj
XII Manifa pod hasłem: "Dość wyzysku! Wymawiamy służbę!"

6 marca 2011 r. odbyła się manifestacja w Warszawie o godzinie 12:00 na Placu Defilad.
...czytaj
Obrady Komisji ds. Ochrony Pracy

W dniu 1 marca 2011 r. w Warszawie obradowała Komisja ds. Ochrony Pracy.

...czytaj
Prezydium OPZZ w sprawie zmian w systemie emerytalnym

Prezydium OPZZ przyjeło stanowisko w sprawie zmian w systemie emerytalnym...
...czytaj
Posiedzenie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych

Odbyło się spotkanie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych, na którym omówiono sprawy darmowych pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, strategię bezpieczeństwa energetycznego środowiska. Natomiast z Ministerm Bonim podniesiono problem reformy systemu ubezpieczeń społecznych.
...czytaj
Zapowiedź - Walne zerbranie Stalexport

W dniu 12 marca 2011 r. odbędzie się walne zebranie Stalexport w Mysłowicach..

 

Zapowiedź

...czytaj
Posiedzenie Komisji Młodych OPZZ

W dniu 8 lutego w siedzibie OPZZ odbyło się kolejne spotkanie Komisji Młodych OPZZ.
...czytaj
Posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP omawiala wpływ pola elektroenergetycznego na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników praz osoby postronne.
...czytaj
Związkowe propozycje dla rozwoju Polski i reformy emerytalnej

Kierownictwo OPZZ przedstawiło "Propozycje OPZZ w sprawie uzdrowienia finansów publicznych i reformy systemu emerytalnego"...
...czytaj
Przyjęty program budowy dróg krajowych do 2013 r.

Rząd przyjął wieloletni program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015, który przewiduje m.in. wydatkowanie 72,4 mld zł na budowę w latach 2011-2013 r.

...czytaj
Zbiórka krwi i szpiku kostnego!!!!

Szanowne Koleżanki i Koledzy!!

Apelujemy o zbiórkę krwi i szpiku kostnego dla chorej na białaczkę wdowy po pracowniku drogownictwa!!!

...czytaj
Uzdrwiska w Polsce nie będą podlegały prywatyzacji!

W trakcie trzeciego czystania ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym posłowie odrzucili poprawkę, która zakłada prywatyzację ostatnich siedmiu uzdrowisk pozostających w gestii Skarbu Państwa.
...czytaj
Spotkanie Kierownictwa OPZZ z Zespołem Posłów Związkowych

19 stycznia br odbyło się spotkania kierownictwo OPZZ z Zespołem Posłów Związkowych w sprawie ustaw obecnie dyskutowanych w Sejmie...
...czytaj
Posiedzenie Rady Ochrony

Rada Ochrony Pracy w sprawie warunków bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych...
...czytaj
OPZZ do prezydenta w sprawie OFE

OPZZ zaproponowało Prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu udział przedstawicieli OPZZ w planowanej dyskusji nad przyszłością OFE.
...czytaj
Wspólna debata o OFE

OPZZ, NSZZ "S", FZZ I SLD domagaja się, by rząd przed wprowadzeniem zmian w systemie emerytalnym, przeprowadził w tej sprawie debatę.
...czytaj
Otwarcie niemieckiego rynku pracy dla Polsków

Co zamierza zrobić rząd wobec otwarcia nienieckiego rynku pracy dla Polaków? - pytanie do minister pracy polityki socjalnej Pani Jolanty Fedak.
...czytaj
Obrady Trójstronnej Komisji ds. Społczno - Gospodarczych

W dniu 10 stycznia br obradowała Trójstronna Komisja ds. Społczno - Gospodarczych...
...czytaj
Strona internetowa Zarządu Zakładowego Strabag Sp. z o. o.

Od stycznia br. Zarząd Zakładowy Strabag uruchomił swoja strone internetową...

...czytaj
Komisje sejmowe: wszystkie polskie uzdrowiska do prywatyzacji!

Komisje Sejmowe Zdrowia oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zarekomendowało do III czytania projekt nowelizacji ustawy zakładajacy prywatyzację wszystkich uzdrowisk w Polsce..
...czytaj
Reforma emerytalna?

Rząd chce sam podjąc decyzję w sprawie reformy emerytalnej, gdyż uważa, że sam wie najlepiej co jest najważniejsze dla obywateli...

W tak ważnych sprawach konieczny jest dialog społeczny!

...czytaj
Narada w Głownym Inspektoracie Pracy

W dniu 28 grudnia odbyła się narada Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie niewypłacanych wynagrodzeń pracownikom.
...czytaj
Pismo do premiera w sprawie deficytu NFZ

Przewodniczący OPZZ skierował pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie świadczeń zdrowotnych z Narodowego Funduszu Zdrowia...
...czytaj
Obywatelski projekt ustawy o emeryturach po 35 i 40 latach pracy zagrożony!

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrywała przygotowany przez OPZZ obywatelski projekt ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
...czytaj
Posiedzenie Rady OPZZ

W dniu 15 grudnia br odbyło się posiedzenie Rady OPZZ.
...czytaj
Karta Praw Podstawowych UE

OPZZ skierował pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie Karty Praw Podstawowych UE podpisanych przez Polskę.
...czytaj
OPZZ o równość pracowników na rynku pracy UE

Apel wygłoszony przez OPZZ do posłów Parlamentu Eurolejskiego z Polski w sprawie zgłoszonej poprawki do Dyrektywy o tzw. jednolitym zezwoleniu.

...czytaj
Wysłuchanie publiczne ws. ustawy o działalności leczniczej

...Według OPZZ konieczne jest wprowadzenie mechanizmów uniemożliwiających wyprzedaż majątków szpitali - spółek.

...czytaj
Posiedzenie Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych

Członkowie Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych, po raz pierwszy od lipca spotkali się.
...czytaj
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie emerytur pomostowych po wniosku OPZZ - czytaj Komunikat prasowy TK

Trybunał Konstytucyjny 25 listopada rozpoznał wniosek OPZZ w sprawie prawa do emerytury pomostowej.
...czytaj
OPZZ o otwartych funduszach emerytalnych

...Każdy musi mieć prawo do podejmowania decyzji komu powierzyć wypracowane przez siebie pieniądze, jak będą one zarządzane i w jaki sposób będzie mógł wykorzystać srodki zgromadzone na swoim koncie...
...czytaj
Spotkanie Zarządu Zakładowego GDDKiA Centrala

W dniu 10 listopada 2010 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu Zakładowego GDDKiA Centrala.
...czytaj
Spotkanie Zarządu Zakładowego GDDKiA O/Warszawa

W dniu 8 listopada 2010 roku w Siedlcach odbyło się spotkanie Zarządu Zakładowego GDDKiA O/Warszawa.
...czytaj
Podsumowanie kontroli GIP

Główny Inspektorat Pracy poinformował, że kwota niewyplaconych pensji pracowników zakładów skontrolowanym zwiększyła się z ok. 100 mln zł do 144 mln zł.

...czytaj
Dni wolne od pracy

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwróciło się do Prezydenta RP z apelem o niepodpisywanie ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw.

...czytaj
Konsultacje tzw. pakietu ustaw zdrowotnych

Zakończono konsultacje społeczne części projektów ustaw przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia, wchodzących w tzw. pakiet ustaw zdrowotnych.

...czytaj
Bezpłatne szkolenia/konferencje

Zapraszamy członków związków z województwa mazowieckiego do udziału w bezpłatnym projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności”.

 

...czytaj
Zakończone konsultacje tzw. pakietu ustaw zdrowotnych

Zakończono konsultacje społeczne części projektów ustaw przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia, wchodzących w tzw. pakiet ustaw zdrowotnych.

...czytaj
Podziękowania od Zarządu OGID

Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP otrzymał podziękowania od Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa za współpracę w VI Strzeleckich Mistrzostw Polski Drogowców, które odbyły się w dniu 25 września 2010 roku w Olsztynie.

...czytaj
Opinia przekazana

20 września 2010 r. wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska przekazała ministrowi – członkowi RM Michałowi Boniemu opinię w sprawie projektu ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych...

...czytaj
Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia

Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych przyjęła uchwałę w sprawie zmiany terminów ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2011 r...

...czytaj
22 września Manifestacja "budżetówki"

Związki zawodowe sfery budżetowej ustaliły wspólną manifestację, która odbędzie się 22 września 2010 roku (środa) w Warszawie od godz. 12.00.

 

...czytaj
Posiedzenie Zarządu Sekcji Pracowników GDDKiA

W dniu 20 września 2010 r. o godzinie 11:00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Sekcji GDDKiA.
...czytaj
Pikieta 22 i 29 września 2010 r. w Warszawie

OPZZ i NSZZ Solidarność organizują w Warszawie 29 września w godz. 1200 - 1400 pikietę oraz 22 września pikieta - sfery budżetowej.
...czytaj
Zaproszenie do udziału w Mistrzostwach Polski Drogowców

Zapraszmy do udziału w VI STRZELECKICH MISTRZOSTWACH POLSKI DROGOWCÓW  w dniu 25 wrzesnia 2010 roku w Olsztynie ....
...czytaj
Apel OPZZ do elit politycznych

OPZZ skierował apel do elit politycznych, dotyczacy realizacji postulatów Sierpnia '80 w odniesieniu do bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce
...czytaj
Bezpłatne szkolenie - "Postawmy na komunikację"

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach "Postawmy na komunikację"

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

...czytaj
Spotkanie przedstawicieli związków zawodowych

W dniu 30 lipca 2010 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne związków zawodowych dotyczace założeń projektu budżetu na 2011 rok.
...czytaj
Pierwsze czytanie projektu ustawy o emeryturach i rentach

21 lipca 2010 r.  na plenarnym posiedzeniu Sejmu przewodniczący OPZZ Jan Guz przedstawił Wysokiej Izbie założenia projektu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, opracowanego przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

...czytaj
Dialog społeczny w sprwie płacy minimalnej

Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych nie osiągnął 6 lipca 2010 r. porozumienia w sprawie wysokości płacy minimalnej w 2011 roku.

...czytaj
Pierwsze czytanie już w lipcu

Koncepcja OPZZ, aby Kobiety po 35 i mężczyźni po 40 latach pracy i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne mogli uzyskać prawo do przejścia na świadczenie emerytalne - trafi w tym miesiącu do pierwszego czytania.

...czytaj
Posiedzenie Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

Trójstronna Komisja do spraw Społeczno - Gospodarczych podjęła uchwałę w sprawie ....

 

...czytaj
Konferencja podsumowująca - W poszukiwaniu porozumienia społecznego w kontekście gospodarczego i społecznego kryzysu

W Warszawie odbyła się konferencja kończąca serię seminariów poświęconych rozwijaniu dialogu społecznego w poszczególnych europejskich krajach. Organizatorami przedsięwzięcia byli OPZZ, hiszpańskie CCOO i rumuńska Alfa Cartel.

 

...czytaj
Inicjatywa ustawodawcza w sprawie emerytur - do pierwszego czytania!

Marszałek Sejmu poinformował OPZZ, że obywatelska inicjatywa ustawodawcza w sprawie możliwości przejścia na emeryturę po 35/40 (kobieta/mężczyzna) latach pracy, została skierowana do pierwszego czytania.

 

...czytaj
Płaca minimalna w 2011 roku

Rząd zaproponował podwyżkę płacy minimalnej na 1386 zł w 2011 r., jednak w rzeczywistości oznacza to jej obniżkę...

 

...czytaj
Jan Guz Przewodniczacym OPZZ w 2010 - 2014

Przewodniczącym OPZZ został ponownie wybrany Jan Guz na kadencję w latach 2010 - 2014.

Gratulujemy!

...czytaj
Bezpłatne szkolenia dla Członków Związków

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach w zakresie dialogu społecznego i komunikacji społecznej „Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego”.

 

...czytaj
Kongres OPZZ - dzień trzeci

30 maja 2010 odbył się panel z udziałem gości zagranicznych i krajowych „Prawo pracy ...  
Kongres wezwał do udziału w wyborach prezydenckich i zadeklarował poparcie kandydata, który będzie bronił praw pracowniczych
...czytaj
OPZZ - VII Kongres

W dniach Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego (ul. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie) obraduje VII Kongres sprawozdawczo-wyborczy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

...czytaj
VII Kongres OPZZ

W dniach 28 - 30 maja 2010 w Warszawie odbędzie się VII Kongres Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
...czytaj
Posiedzenie Zarządu Krajowego

W dniach 21 - 23 maja 2010 r. odbyło się spotkanie Członków Zarządu Krajowego ZZPD RP w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym "Drogowskaz" w Augustowie - Przewięzi.
...czytaj
Spotkanie Zarządu Sekcji Pracowników GDDKiA

W dniu 20 maja 2010 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Zawodowego Pracowników Drogownictwa RP Sekcji Pracowników GDDKiA z Kierownictwem GDDKiA pod przewodnictwem Dyrektora Generalnego Urzędu.
...czytaj
Oświadczenie OPZZ w sprawie klęski żywiołowej wywołanej powodzią

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych poruszone ogromem klęski żywiołowej wywołanej falą powodziową, która przechodzi przez teren południowej Polski apeluje do polskiego społeczeństwa oraz rządu o mobilizację i pomoc ofiarom.
...czytaj
Składanie podpisów pod projetem ustawy

Składanie zebranych podpisów odbędzie się w dniu 27 maja br. o godz. 9:30 w biurze podawczym Sejmu RP (ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa).
...czytaj
Zarząd Zakładowy - Przedsiebiorstwa Robót Inżynieryjno - Drogowych Sp. z o. o. w Działdowie

W dniu 18 marca 2010 r. na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym, dokonano wyboru nowego Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej.
Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów i osiagnięć na kolejne lata działalności związkowej.
...czytaj
Zapraszamy na weekend

Zapraszamy na weekendowy wypoczynek  Członków Związku Zawodowego Pracowników Drogownictwa RP do związkowych ośrodków wypoczynkowych nad morze, w góry lub mazury...

...czytaj
1 MAJA - ŚWIĘTO PRACY

W Warszawie tradycyjnie o g 10.30 na ul Kopernika 36/40 rozpocznie się pochód 1 majowy. Także w innych miastach Polski związki zawodowe i inne środowiska związane z postulatami propracowniczymi zamanifestują swoją solidarność.
...czytaj
Zapraszamy na bezpłatny kurs komputerowy

Przyjmowanie zgłoszeń na szkolenie trwa od 1 kwietnia 2010 r.

...czytaj
Tragedia

10 kwietnia 2010

Tragedia narodowa. Smoleńsk
...czytaj
Posiedzenie Zarządu Krajowego Związku

W dniach 21 - 23 maja 2010 roku planowane jest posiedzenie Zarządu Krajowego Związku w Augustowie - Przewięzi.

Zapowiedź!!! 

...czytaj
Zbiórka krwi dla chorej na białaczkę

Apelujemy do Koleżanek i Kolegów o pomoc w zbiórce krwi dla chorej na białaczkę.

Liczymy na Wasza pomoc !!!

...czytaj
Zbieranie podpisów!

Marszałek Sejmu RP 9 marca 2010 roku przyjął zawiadomienie o utworzeniu Komitetu inicjatywy ustawodawczej umożliwiając zbieranie podpisów pod projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Na Wasze podpisy oczekujemy do 15 maja 2010 roku.

...czytaj
Spotkanie Komisji Młodych OPZZ

W dniach 6-8 maja 2010 roku w Ślesinie koło Konina odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Młodych OPZZ. Z naszej organizacji w spotkaniu uczestniczył Przewodniczacy Zarządu Zakładowego Strabag Sp. z o. o. Kol. Piotr Jasak.

...czytaj
Posiedzenie Rady OPZZ

Rada OPZZ przyjęła m.in. Stanowisko w sprawie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społeczym.

...czytaj
Wybory Władz Rady OPZZ Woj. Mazowieckiego

Rada OPZZ Województwa Mazowieckiego dokonała wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczących i Prezydium Rady OPZZ terytorialnej struktury OPZZ na kadencję 2010 – 2014.
...czytaj
Związki Zawodowe na garnuszku firm

Dziennik „Rzeczpospolita” 18 lutego 2010 r. prezentuje wyniki badania spółek państwowych pod kątem ich wydatków na działalność związków zawodowych. Ankieta została rozesłana na polecenie ministra Skarbu Państwa – Aleksandra Grada, na oficjalną prośbę wicepremiera Waldemara Pawlaka.
...czytaj
60 - lecie powstania Społecznej Inspekcji Pracy

Pod patronatem marszałka Sejmu odbyły się uroczystości z okazji 60 rocznicy powstania SIP. W trakcie uroczystości zostało odznaczonych 15 Społecznych Inspektorów Pracy należących do związków zawodowych zrzeszonych w OPZZ.
...czytaj
Nowy dwutygodnik - "Związkowiec OPZZ"

Zachęcamy wszystkich do prenumerowania nowej publikacji Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych - dwutygodnika "Związkowiec OPZZ"...
...czytaj
Minimalne wynagrodzenie

Kryzys kryzysem, a portfele menedżerów spółek państwowych mają się wciąż wyśmienicie. Podczas gdy pracownikom obniżanie pensji i świadczeń tłumaczy się trudną sytuacją ekonomiczną ich szefowie korzystają z dobrodziejstwa ustawowej regulacji swoich wynagrodzeń. O czym konkretnie mowa? ...
...czytaj
Dialog społeczny o ochronie zdrowia

OPZZ wezwało minister zdrowia Ewę Kopacz do zwołania Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Poprzednie spotkanie Zespołu odbyło się 10 listopada 2009 r., również na wniosek strony społecznej.
...czytaj
Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu OPZZ

W sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projetu OPZZ tzw. ustawy o emeryturach pomostowych...
...czytaj
Pracodawcy - NIE - zmionom emerytalnym

Pracodawcy uważają, że założenia resortu pracy do zmian w systemie emerytalnym, umożliwiające wybranie pieniędzy z Otwartych Funduszy Emerytalnych i przeznaczenie ich na dowolny cel, są błędne.

...czytaj
Podpisz się i walcz o wcześniejszą emeryturę!

Apelujemy do wszystkich, którzy liczą na sprawiedliwy system emerytalny w Polsce -
zbierajmy podpisy na listach!
...czytaj
e-Dzienniki Ustaw i e-Monitory Polskie

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie publikowane na internetowej stronie Rządowego Centrum Legislacji są już oficjalnym źródłem prawa.

...czytaj
Założenia do projektu ustawy zmieniające ustawę o emeryturach kapitałowych

Upłynęło już 10 lat od wejścia w życie reformy systemu emerytalnego, a więc jest czas, by ją należycie ocenić i zmienić to, co wymaga korekty – powiedziała Minister Jolanta Fedak.
...czytaj
W 2010 roku gospodarka przyspieszy

W 2010 r. gospodarka przyspieszy, wynika z ankiety "Pulsu Biznesu" przeprowadzonej wśród ekonomistów. Ale fajerwerków nie należy oczekiwać...

...czytaj


Niech Wigilia i Święta Bożego Narodzenia upłyną spokojnie i radośnie, a w Nowym Roku, marzenia niech zamieniają się w rzeczywistość
a sukcesy przerosną oczekiwania
...czytaj
Spotkanie z pełnomocnikami Strabag

W dniu 21 grudnia 2009 r. odbyło sie ostatnie w tym roku spotkanie z pełnomocnikami Strabag.
...czytaj
Posiedzenie Rady OPZZ

Rada OPZZ obradowala ostatni raz w tym roku...

...czytaj
Uzgodnienie zmian w Regulaminie Pracy GDDKiA

W dniu 16 grudnia 2009 r. na spotkaniu z kierowictwem GDDKiA uzgodniono brzmienie zapisów par. 10 ust. 1 i 4, par. 12 ust. 3 oraz par. 34 ust. 3 Regulaminu Pracy.

...czytaj
Emerytura - OPZZ przeprowadza nową inicjatywę obywatelską!

Nie wiek, ale odpowiednia liczba lat,w ciągu których była odprowadzana składka emerytalna, powinna według OPZZ uprawniać do przejścia na emeryturę.

Rozpoczynamy zbieranie podpisów na listach!

...czytaj
Stanowisko OPZZ w sprawie ataków na związki zawodowe

Przekazujemy stanowisko OPZZ w związku z nagonką dotyczacą działaczy związkowych.
...czytaj
Spotkania Zarządu Sekcji z Dyrekcją - Posiedzenie Zarządu Sekcji

W dniu 26 listopada 2009 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Sekcji Pracowników GDDKiA w Ośrodku Konferencyjnym w Józefowie, w którym na zaproszenie związku uczestniczyli: ...

Zarząd Sekcji podsumował rok dzialalności od walnego zebrania odbytego w listopadzie 2008 roku, przyjął uchwły w sprawach pracowniczych. W drugiej części obrad spotkał się z Kierownictwem GDDKiA. Następnego dnia członkowie Związku pogłebiali swoją wiedzę  w prawie związkowym.

...czytaj
Spotkanie Zarządu Sekcji Pracowników GDDKiA

Zapowiedź!!!

W dniach 26 - 28 listopada 2009 r. w Ośrodku Konferencyjnym w Józefowie k/Warszawy, oddędzie się Posiedzenie Zarzadu Sekcji oraz szkolenie.

...czytaj
Pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Przedsiebiorstwa, które mają problemy finansowe spowodowane kryzysem, mogą liczyć na wypłatę subsydiów płacowych. W jaki sposób?...

...czytaj
Pakiet zmienia warunki pracy chronionemu

Pracodawca, który przeżywa trudności i obniża podwładnym czas pracy nawet o połowę, może zastosować to wobec całej załogi bez wyjątku. I nie musi przy tym wręczać wypowiedzeń zmieniających.

...czytaj
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego

Wejście w życie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracodawców i przedsiębiorców rodzi za sobą niekorzystne rozwiązania dla pracowników. Jakie?...
...czytaj
Wsparcie piekiety PLL LOT S.A.

Apelujemy do Koleżanek i Kolegów o zorganizowanie solidarnościowego wsparcia pikiety w dniu 28 września 2009 r. w godzinach 12.00 - 14.00 organizowana przezd siedzibą Ministerstwa Skarbu ul. Wspólna 6.

...czytaj
Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy

Problem nie przestrzegania zasad i przepisów bhp jest codziennością wielu zakładów pracy. Niestety mówi się o nim tylko w chwili, gdy dochodzi do wielkiej tragedii.
...czytaj
Posiedzenie Zarządu

W dniu 11 września 2009 roku w Augustowie - Przewięzi odbyło się Posiedzenie Zarządu Krajowego Związku.
...czytaj
Pomoc z ZFŚS bez podatku

Firma może dać każdemu zatrudnionemu 380 zł na wczasy, siłownię lub remont mieszkania. Pieniądze będą nieopodatkowane, jeśli zostaną wypłacone z funduszu świadczeń socjalnych. Tak wynika z obowiązującej od dzisiaj nowelizacji ustawy o PIT.
...czytaj
Pakiet antykryzysowy hamuje bezrobocie

Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak przewiduje, że  pakiet antykryzysowy może obniżyć poziom bezrobocia o 1-2 proc.

...czytaj
WCZASY / WYPOCZYNEK WEEKENDOWY

Zapraszamy na wczasy oraz wypoczynek weekendowy Członków Związku Zawodowego Pracowników Drogownictwa RP do związkowych ośrodków wypoczynkowych nad morze, w góry lub mazury...

...czytaj
Państwowa Inspekcja Pracy zgłasza zmiany przepisów

Państwowa Inspekcja Pracy chce, aby firmy podpisywały umowy o pracę z pracownikami najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie pracy.

...czytaj
Podwyżki negocjowane z przedstawicielami załogi

O skali podwyżek będą decydować poszczególne zakłady w negocjacjach z przedstawicielami załogi, a nie odgórny wskaźnik. Zasada „wszystkim podnosimy równo” trafi do lamusa. 
...czytaj
Wczasy dla każdego

Zapraszamy na najtańsze wczasy rodzinne członków Związku Zawodowego Pracowników Drogownictwa RP.

WOLNE MIEJSCA!!!

...czytaj
Monitorowanie pakietu antykryzysowego

Jolanta Fedak informuje, że po wakacjach zostanie powołany specjalny zespół ekspertów monitorujących funkcjonowanie w praktyce ustaw z pakietu antykryzysowego. Minister pracy deklaruje, że będą brane pod uwagę wszystkie zastrzeżenia, zarówno pracodawców, jak i związków zawodowych. Na podstawie opinii zespołu resort opracuje poprawki do ustawy.

...czytaj
Zapraszamy na szkolenia

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez OPZZ w ramach projektu zatytułowanego: „Przez wzmocnienie dialogu społecznego i promocję podnoszenia kwalifikacji zawodowych do zwiększenia adaptacyjności polskich przedsiębiorstw”, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej za pośrednictwem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
...czytaj
Wczasy na każdą kieszeń

Zapraszamy na najtańsze wczasy rodzinne członków Związku Zawodowego Pracowników Drogownictwa RP.

WOLNE MIEJSCA!!!

...czytaj
Spotkanie z pełnomocnikami przedsiębiorstwa Strabag

15 lipca 2009 roku w siedzibie Związku Zawodowego Pracowników Drogownictwa RP odbyło się  spotkanie z Pełnomocnikiem Zarządu Spółki Strabag.
...czytaj
Wczasy dla nas

W naszych ośrodkach najtańsze wszasy dla rodzin członków Związku. 14 dni to tylko 560 zł.

...czytaj
Dyskusje o pakiecie antykryzysowym

10 czerwca strona społeczna Komisji Trójstronnej zajmie się pakietem antykryzysowym. I to pomimo faktu, iż rząd już przyjął (2 bm.) projekt dotyczący zmian w prawie pracy i podatkach. Ale – co stale podkreśla Jan Guz, przewodniczący OPZZ – diabeł tkwi w szczegółach...

...czytaj
Pakiet antykryzysowy wciąż niegotowy

Niezadowolenie związkowców i pracodawców, ponieważ do wejścia w życie pakietu antykryzysowego wciąż daleka droga. Partnerom społecznym rządowe rozwiązania nie do końca się podobają. Na etapie prac parlamentarnych będą chcieli wprowadzić do pakietu liczne poprawki.

...czytaj
Próg dochodowy w świadczeniach rodzinnych

OPZZ uważa za oburzające zamrożenie przez rząd progu dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych. Domagamy się, aby próg ten został jak najszybciej podwyższony - powiedziała na konferencji prasowej wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska.
...czytaj
OPZZ o pakiecie antykryzysowym

Zdaniem rządu, umowy na czas określony mają być zawierane maksymalnie na 2 lata, tymczasem już teraz funkcjonują umowy zawarte nawet na 20 lat i w tym zakresie nic się nie zmieni, pakiet nie będzie miał do nich zastosowania – mówił szef OPZZ Jan Guz.

...czytaj
Zwiększenie wydatków o 1,5 mld złotych

Związkowcy żądają zwiększenia wydatków o 1,5 mld zł. Rząd, planuje znowelizować budżet do 7 lipca.

...czytaj
Zakończono uzgodnienia podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników GDDKiA

Związek informuje, że zostały zakończone uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie podziału środków na wynagrodzenia w 2009 r. oraz regulamin dysponowania funduszem nagród.

...czytaj
Apel o udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego

7 czerwca odbędą sie wybory do Parlamentu Europejskiego. Apelujemy do wszystkich związkowców i pracowników o masowy udział.
...czytaj
Projekt ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu

 Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak zaprezentowała projekt ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu dla pracowników i przedsiębiorców, który został przyjęty przez Radę Ministrów. Projekt ustawy przewiduje udzielenie pomocy pracownikom i przedsiębiorcom w okresie kryzysu finansowego.

...czytaj
OPZZ ws. jednej z ustaw "Pakietu Antykryzysowego"

W dniu 1 czerwca 2009 r. OPZZ przekazało minister pracy i polityki społecznej opinię do projektu ustawy o pomocy państwa pracodawcom w przeciwdziałaniu rozwiązywaniu stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – jednej z ustaw „Pakietu Działań Antykryzysowych”.

...czytaj
Zaproszenie na konferencję

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji „Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego", organizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, która odbędzie się w dniu 15 czerwca 2009 r. w godz. 10.00-16.00 w Centrum konferencyjnym Villa Otwock przy ul. Wspaniałej  47 w Otwocku k/Warszawy.

 

...czytaj
Zapraszamy Członków Związków na weekendowy wypoczynek

Zapraszamy  Członków Związków i ich rodziny na weekendowy wypoczynek do naszych ośrodków  związkowych położonych w przepięknych miejscach:
- Gdańsku Sobieszewie,
- Augustowie - Przewięzi,
- Karpaczu.

...czytaj
Spotkanie Komisji Trójstronnej

Tusk: "Jest zgoda wszystkich partnerów tego dialogu, że niektóre punkty będziemy w stanie szybko przeprowadzić, szczególne te, które dotyczą bezpośrednio zagrożonych miejsc pracy"
...czytaj
Rząd dopłaci do przestojów w pracy

W warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" zakończyły się rozmowy premiera z Komisją Trójstronną o składowych pakietu antykryzysowego. Rząd chce do końca 2010 r. gwarantować płace na wypadek przerwy pracy.
...czytaj
Tysiące związkowców demonstrowały w Berlinie w obronie miejsc pracy

Berlińska manifestacja organizowana przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych EKZZ zgromadziła około 100 tysięcy uczestników. Tego dnia ulice stolicy naszego zachodniego sąsiada wypełniał gwar przedstawicieli związków zawodowych z całej Europy, m.in. Niemiec, Belgii, Francji, Czech i Szwecji.
...czytaj
Szkolenie - Dialog społeczny i komunikacja społeczna

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych dwudniowych szkoleniach w zakresie dialogu społecznego i komunikacji społecznej, organizowanych w ramach projektu systemowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego oraz współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

...czytaj
Wyjazdy na praską i berlińską manifestacje - 16 maja

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych organizuje wyjazdy na praską i berlińską manifestację pod hasłem "Walczymy z kryzysem. Po pierwsze człowiek". 
Zachęcamy wszystkich do wspólnego wyjazdu 16 maja 2009!

...czytaj
Strażak w firmie

Obowiązkiem pracodawcy jest wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za zwalczanie pożarów. Wytypowane osoby nie będą musiały posiadać uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej. Niektórzy pracodawcy mogą sami odpowiadać za ochronę przeciwpożarową.

...czytaj
Zapraszamy Członków Związków na weekendowy wypoczynek

Zapraszamy  Członków Związków i ich rodziny na weekendowy wypoczynek do naszych ośrodków  związkowych położonych w przepięknych miejscach:
- Gdańsku Sobieszewie,
- Augustowie - Przewięzi,
- Karpaczu.

...czytaj
Prognoza dla polskiego rynku pracy

Unijna agencja Eurofound, przewiduje na 2009 r. wzrost bezrobocia do 9,9 procent, co oznacza, że bez pracy będzie 1,7 mln ludzi (w 2008 r. było 7,1 proc.). W przyszłym roku wskaźnik ten może wynieść nawet 12,1 procent.

...czytaj
"Mazowiecka konferencja na temat flexicurity oraz dialogu społecznego"

Zapraszamy pracowników z Mazowsza pełniących funkcje związkowe do wzięcia udziału w projekcie: „Mazowiecka konferencja na temat flexicurity oraz dialogu społecznego”. Konferencje odbędą się w Warszawie w dniach 27-28 maja oraz 24-25 czerwca 2009.

...czytaj
Pochód 1-majowy

1 maja Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych manifestowało w tradycyjnym pochodzie, głosząc hasła solidarności społecznej oraz wspólnej walki ze skutkami kryzysu gospodarczego.

...czytaj
1 Maja - Święto Ludzi Pracy

Zapraszamy wszystkich pracowników, związkowców, ludzi myślących społecznie do udziału w obchodach Święta Pracy. 1 Maja bądźmy razem! 
...czytaj
26 kwietnia - Dzień Drogowca i Transportowca

Dzień Drogowca obchodzony jest w ostatnią sobotę / niedzielę kwietnia. W 1973 roku święto to doczekało się uchwały rządu określającej, iż oficjalne obchody należy przeprowadzać w ostatnią niedzielę kwietnia i tak jest do dzisiejszego dnia.

...czytaj
Pakiet działań antykryzysowych c.d.

Rząd przygotował kolejną wersję propozycji dla pracodawców. Porozumienie jest blisko, ale duże wątpliwości budzi nadal sprawa dopłat do miejsc pracy...
...czytaj
Wczasy dla Członków Związków

Zapraszamy na tanie wczasy dla Członków Związków i ich rodzin do naszych ośrodkach  związkowych.

...czytaj
Szkolenie dla kandydatów na mediatorów

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniudla mediatorów z listy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach szkolenia uczestnicy zajęć będą doskonalić wiedzę zakresu: roli mediatorów w stosunkach przemysłowych, elementów skutecznej mediacji, zdobywania i przekazywania informacji, analizy różnych metod radzenia sobie z konfliktami i technik mediacji w negocjacjach przeprowadzanych w warunkach wrogości stron.

...czytaj
Spotkanie Związku z Dyrektorem Urzędu GDDKiA

W dniu 8 kwietnia 2009 roku odbyło się spotkanie - rozmowy przedstawicieli GDDKiA pod kierownictwem Dyrektora Urzędu - Pani Joanny Nurkiewicz z Prezydium Zarządu Sekcji Pracowników GDDKiA pod przewodnictwem Kolegi Krzysztofa Morawskiego.

...czytaj
Polskie drogi pod kontrolą

GDDKiA we współpracy z Targeo.pl opracowała serwis, który jest dostępny na stronach internetowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Teraz każady kierowca posiada możliwość zasięgnięcia informacji o bieżących utrudnieniach na polskich drogach.

...czytaj
Sytuacja na rynku pracy

Dane Statystyczne wykazują, iż w końcu marca 2009 r. liczba bezrobotnych  wynosi 1 758,3 tys. osób  (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu do końca lutego 2009 r. wzrosła o 39,5 tys. osób (tj. o 2,3 proc.). Należy zauważyć, że liczba bezrobotnych w marcu w porównaniu do lutego zwiększyła się po raz ostatni w marcu 2001 r. i wzrost wyniósł wówczas 21,8 tys. osób, tj.  0,8 proc.

...czytaj
Rok 2010 - Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

Zgodnie z Decyzją Parlamentu i Rady UE nr 1098/2008/WE z dnia 22 października 2008 r., rok 2010 ustanowiono Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

...czytaj
Propozycje rządowe dotyczące pakietu antykryzysowego

1.     Strona Społeczna Trójstronnej Komisji otrzymała odpowiedź dotyczącą rządowego pakietu antykryzysowego. Z ich analizy wynika, iż rząd w swoich propozycjach tylko częściowo uwzględnił postulaty sformułowane przez pracodawców i związki zawodowe.

...czytaj
Zaproszenie na Konferencję

Zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji pt. "Polscy posłowie do Prarlamentu Europejskiego - bilans aktywnosci i wnioski na przyszłość" oraganizowany przez Friedrich Ebert Stiftung w dniu 20 kwietnia w Warszawie ul. Bagatela 12.
...czytaj
Posiedzenia Zarządu Krajowego

W dniu 6 kwietnia 2009 roku w Warszawie odbyło się Posiedzenie Zarządu Krajowego Związku.
...czytaj
Posiedzenie Rady OPZZ

W dniu 31 marca br w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Na spotkaniu omówiono kolejne losy dokumentu „Pakiet działań antykryzysowych”, które były poprzedzone rozmowami Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.
...czytaj
Posiedzenie Prezydium Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno - Gospodarczych

27 marca 2009 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych  na którym omawiano przekazany przez stronę społeczną rządowi RP „Pakiet Działań Antykryzysowych”, przyjęty w dialogu autonomicznym.

...czytaj
Zawieranie umów na czas określony będzie ograniczone

Związki zawodowe i organizacje pracodawców porozumiały się w sprawie metod złagodzenia skutków kryzysu. Chcą ograniczyć czas zatrudnienia na podstawie terminowych umów o pracę i wprowadzić dopłaty do pensji. Wydłużenie okresów rozliczeniowych czasu pracy do 12 miesięcy oraz zwiększenie środków na świadczenia socjalne to jedne z 13 propozycji ograniczenia negatywnych konsekwencji kryzysu gospodarczego, jakie partnerzy społeczni przedstawią rządowi.
...czytaj
Ubezpieczenie wypadkowe od umów na zlecenie

Resort pracy proponuje, aby pracodawcy obowiązkowo ubezpieczali od chorób i wypadków pracowników, których zatrudniają na umowę zlecenie. Związki zawodowe pomysł popierają. Zdaniem pracodawców natomiast może on graniczyć liczbę zleceń albo przynajmniej spowodować obniżenie wynagrodzeń. Propozycję wprowadzenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia wypadkowe od wszystkich umów zlecenia zawiera projekt zmian do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, autorstwa ministerstwa pracy. Projekt już został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie.
...czytaj
Spotkanie z profesorem Grzegorzem Kołodko

20 marca w siedzibie OPZZ odbyło się spotkanie z profesorem, byłym wicepremierem RP - Grzegorzem Kołodką. Spotkanie poprowadził Przewodniczący OPZZ – Jan Guz. W tytule wykładu były wiceminister finansów zawarł pytanie, które obecnie zadaje sobie większość obywateli naszego kraju: Transformacja, kryzys i co dalej?...

...czytaj
Masowe redukcje etatów

Kryzys nie usprawiedliwia pośpiechu przy przeprowadzaniu zwolnień grupowych. Zanim pracodawca sporządzi listę takich osób, musi przeanalizować, czy w ogóle są one do ruszenia. Widmo zwolnień grupowych krążące nad wieloma firmami nie oznacza, że pracodawcy nawet w trudnym położeniu finansowym wolno rozstać się z każdym zatrudnionym. Przepisy szczegółowo określają, kto, jak długo i w jakiej sytuacji jest chroniony przed redukcjami etatów. Oczywiście odnoszą się one tylko do tych pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników.

...czytaj
Obrady Zarządu

Zapowiedź!

W dniu 6 kwietnia 2009 roku w Warszawie przy ul. Golędzinowskiej 10 w siedzibie IBDiM - budynek  odbędą się obrady Zarząu Krajowego Związku.

...czytaj
Posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego

W dniu 24 marca 2009 roku odbyło sie Posiedzenie Prezydium Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Drogownictwa RP.

...czytaj
Ustalenie pierwszej raty na ZFŚ

Ustalamy pierwszą ratę na fundusz socjalny

Wcześniejsze przekazanie pieniędzy na wyodrębnione konto bankowe zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest możliwe pod koniec lutego.

...czytaj
Opłaty za zarządzanie OFE

W dniu 16 marca 2009 roku Zespół Komisji Trójstronnej zajmował się projektem nowelizacji ustawy o funduszach emerytalnych, dotyczącym m.in. obniżenia opłat pobieranych przez towarzystwa emerytalne za zarządzanie pieniędzmi gromadzonymi przez przyszłych emerytów.

...czytaj
Zaproszenie na Konferencję

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza na II konferencję tematyczną realizowaną w ramach projektu systemowego „Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencja odbędzie się 23 marca br., w godzinach 10.00 – 15.45, w Centrum Konferencyjnym Hotelu MAZURKAS w Ożarowie Mazowieckim.

...czytaj
Spotkanie z profesorem Grzegorzem Kołodko w siedzibie OPZZ

W dniu 20 marca 2009 roku, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych organizuje spotkanie pt: „Transformacja, kryzys i co dalej?”, poświęcone omówieniu sytuacji gospodarczej kraju wynikającej z wydarzeń związanych ze światowym kryzysem na rynkach finansowych.

...czytaj
Pakiet działań antykryzysowych przekazany Rządowi

Strona społeczna Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych przekazała rządowi RP „Pakiet Działań Antykryzysowych", przyjęty w dialogu autonomicznym. Jednocześnie, zwrócono się do strony rządowej o pilne podjęcie rozmów w Trójstronnej Komisji w celu wspólnego wypracowania rozwiązań.

...czytaj
Większe bezpieczeństwo kierowców na polskich drogach

Na spotkaniu w Warszawie w dniu 12 marca 2009 roku organizowanym przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa, Podsekretarz Stanu w MI Zbigniew Rapciak zwracał szczególną uwagę na oznakowanie i organizację ruchu podczas prac drogowych.
...czytaj
Wspólna Deklaracja na rzecz Polski Socjalnej

11 marca 2009 r. w siedzibie OPZZ odbyło  się spotkanie kierownictwa OPZZ i przewodniczących największych ogólnokrajowych organizacji członkowskich OPZZ z kierownictwami lewicowych partii politycznych dotyczące wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie kryzysu gospodarczego w Polsce.

...czytaj
Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego

W dniu 10 marca 2009 roku odbyło się plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie. Na spotkaniu zostały omówione sprawy związane z panującym na rynku pracy zagrożeniem kryzysowym oraz sprawy dotyczące zabezpieczenia medycznego i finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach kontraktów NFZ.

...czytaj
Projekty finansowane ze środków europejskich

OPZZ bierze udział w licznych konkursach ogłaszanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczących dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
...czytaj
Zakładowa organizacja związkowa - PRD i M w Działdowie

W PRDiM w Działdowie zakończył się pomyślnie wieloletni proces przekształceń własnościowych. Trafność dokonanego wyboru zgodnie potwierdzają pracownicy spółki. Na najbliższym Zebraniu Zarządu...
...czytaj
Zarządzenie Generalnego Dyrektora GDDKiA

Dyrektor Generalny przekazał związkowi, Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Generalnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie zasad zapewnienia wody zdatnej do picia oraz profilaktycznych posiłków i napojów w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
...czytaj
Minister Pracy i Polityki Społecznej o pomocy osobom zagrożonym utratą pracy

Związek posiada odpowiedź Minister Pracy i Polityki Społecznej na pismo Kolegi Przewodniczącego OPZZ dotyczące informacji o działaniach jakie mogą być podjęte w celu udzielenia pomocy osobom zagrożonym utratą pracy lub zwalnianym z zakładów pracy, w tym z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy europejskich.

 

...czytaj
Zakładowa organizacja związkowa - PRD i M w Lubaczowie

ZZPD RP Zarząd Zakładowy PRD i M w Lubaczowie na przeprowadzonym Zebraniu Zarządu, dokonał podsumowania prowadzonej działalności w 2008 roku.

...czytaj
Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Minister Rozwoju Regionalnego przekazał Przewodniczącemu Związku Zawodowego Pracowników Drogownictwa RP pismo informujące, iż obowiązujące wytyczne w zakresie sprawozdawczości "Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko"... 

...czytaj
"Pakiet działań antykryzysowych" - propozycja OPZZ

W dniu 5 lutego  2009 r. na zorganizowanej przez OPZZ konferencji pn. "Pracowniczy pakiet antykryzysowy - zapobieganie potencjalnym konsekwencjom zwolnień pracowniczych" unaoczniła, że kryzys gospodarczy w sposób dotkliwy dotyka przede wszystkim pracowników.

...czytaj
Spotkanie Zarządu Zakładowego Strabag z pełnomocnikami przedsiębiorstwa

26 lutego 2009 roku Zarząd Zakładowy Związku Zawodowego Pracowników Drogownictwa RP Strabag odbył spotkanie z Pełnomocnikiem Zarządu Spółki. Na spotkaniu zostały poruszone sprawy dotyczące rozliczania godzin pracy pracowników,  pożyczek pracowniczych oraz ubezpieczeń grupowych pracowników.

...czytaj
Przejście części pracowników do nowego pracodawcy

W nawiązaniu do spotkania z dnia 17 listopada 2008 roku przedstawicieli Związku Zawodowego Pracowników Drogownictwa RP z zaproszonymi gośćmi, na którym omówiono temat związany z planowaną reorganizacją GDDKiA, Związek podjął szereg działań...

...czytaj
Ubezpieczenia społeczne od 1 stycznia 2009 roku

Zespół Polityki Społecznej, Ubezpieczeń i Rynku Pracy OPZZ z wykorzystaniem wyjaśnień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, opracował szczegółowo informację dotyczących ubezpieczeń społecznych obowiązujących od 1 stycznia 2009 roku.

...czytaj
Posiedzenie Rady OPZZ

16 grudnia: W Warszawie odbyło się posiedzenie Rady OPZZ
2008-12-17
Rada omawiała aktualną sytuację w Polsce, w tym m.in. sytuację po zawetowaniu przez prezydenta ustawy o emeryturach pomostowych, rentowej i trzech ustaw zdrowotnych. Sytuację w ochronie pracy przedstawił Główny Inspektor Pracy - Tadeusz Zając.
...czytaj
Spotkanie z wiceministrem oraz Generalnym Dyrektorem

Spotkanie z wiceministrem Panem Zbigniewem Rapciakiem oraz Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad Panem Lechem Witeckim podczas Walnego Zebrania Sekcji Pracowników GDDKiA.
...czytaj
Zwolnienia z podatku zapomóg

Zwolnienia z opodatkowania zapomóg i świadczeń socjalnych przyznawanych z funduszy związków zawodowych...
...czytaj
Walne Zebranie Sekcji Pracowników GDDKiA

W dniach 17-18 listopada odbędzie się Walne Zebranie Sekcji Pracowników GDDKiA.
...czytaj
Walne zebranie Związku GDDKiA O/Białystok

Dnia 12 listopada 2008 roku w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku
...czytaj
Sejm - równe traktowanie pracowników w sprawie wynagrodzeń

Sejm nie odrzucił weta Prezydenta RP do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji...
Sukcesem zakończyła się walka OPZZ o równe traktowanie pracowników i kadry w sprawach wynagrodzeń.
...czytaj
O godną pracę i emeryturę

W dniu 5 listopada br. w godz. 11.oo - 15.oo odbywa się pikieta związkowców z trzech central związkowych pod ...

...czytaj
Obrady Zarządu

Zapowiedź!

Dnia 7 października w Warszawie ...

...czytaj
Zakończył obrady Zjazd Związku

W dniach 25 - 26 września 2008 odbył się Zjazd Związku.

...czytaj
Zjazd Związku

W dniach 25 - 26 września 2008 roku odbędzie się Zjazd Związku
...czytaj
Posiedzenie Prezydiów

Dnia 17 września 2008 roku odbyło się posiedzenie Prezydiow Związku - informacje przesłano pocztą do jednostek organizacyjnych Związku.
...czytaj
Spotkanie Związku w Centrali GDDKiA

Dnia 17 września 2008 roku odbyło się spotkanie członków naszej organizacji związkowej z

...czytaj
Obowiązki organizacji związkowej

Przypominamy o obowiązkach organizacji związkowych.

...czytaj
Nowości w zakładce Prawo

W zakładce Prawo: ... Prawo ... UE zamieszczono
...czytaj
Zarząd Zakładowy Strabag wydaje gazetkę

Zarząd Zakładowy w przedsiębiorstwie Strabag Sp. z o.o. rozpoczął wydawanie własnego biuletynu ...
...czytaj
Pierwsze spotkanie Zarządu Zakładowego Strabag z Pełnomocnikami przedsiębiorstwa

Zarząd Zakładowy Związku Zawodowego Pracowników Drogownictwa Strabag Sp. z o.o. odbył spotkanie z Pełnomocnikami Zarządu Spólki.
...czytaj
Tanie wczasy dla członków Związku

Członkom Związku Zawodowego Pracowników Drogownictwa RP proponujemy tanie wczasy w naszych ośrodkach związkowych.
Augustów - Przewięź, Jezioro Białe, Puszcza Augustowska, Kanał Augustowski
Gdańsk - Sobieszewo, Morze Bałtyckie, najpiękniejsza plaża na wybrzeżu
Karpacz, Karkonosze, blisko centrum, Śnieżka, Muzeum Zabawek, Zbocze Kolorowa.

...czytaj
Naruszenie dialogu społecznego

Oświadczenie OPZZ
w sprawie naruszania zasad dialogu społecznego
W związku z przebiegiem obrad Zespołu Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w dniu 11 kwietnia br. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wyraża oburzenie naruszeniem zasad dialogu społecznego.
...czytaj
Walne Zebranie w Strabag

Dnia 4 kwietnia 2008 roku odbyło się pierwsze walne zebranie organizacji zakładowej w przedsiębiorstwie Strabag Sp. z o. o.
...czytaj
Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o emeryturach i rentach ...
...czytaj
"W ofensywie na rzecz godnej pracy" 2

Piątego kwietnia w Lubljanie w Słowenii odbyła się demonstracja zorganizowana przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC).
Za - www.wnp.pl (Jerzy Dudała)

 

...czytaj
"W ofensywie na rzecz godnej pracy"

Kampania EKZZ: W ofensywie na rzecz godnej płacy!

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych rozpoczęła europejską kampanię na rzecz wzrostu wynagrodzeń pod hasłem: „W ofensywie na rzecz godnej płacy”. EKZZ uruchomiła oddzielną podstronę w internecie, http://www.etuc.org/

...czytaj
Z życia OPZZ Komisja Młodych

OBRADY KOMISJI MŁODYCH OPZZ
28 marca 2008 r. odbyło się posiedzenie Komisji Młodych OPZZ. Tematem spotkania było ustalenie programu prac Komisji na rok 2008 oraz sprawy organizacyjne.
Komisja Młodych OPZZ przyjęła poniższy Apel.
02 04 2008
...czytaj
W kwietniu emerytury dla 60-letnich mężczyzn?

Zmiana prawa - Sejm może już dzisiaj uchwalić projekt ustawy dający prawo do emerytur 60 ‑ letnim mężczyznom, mającym 35-letni staż ubezpieczeniowy.
Gazeta Prawna 28-30 marca 2008
...czytaj
Rusza rewizja uprawnień związków

Po raz pierwszy o konieczności walki ze związkową samowolą, która paraliżuje pracę kolejnych firm, mówią równocześnie i pracodawcy, i związki zawodowe. Komisja Trójstronna chce się tym tematem zająć już w tym tygodniu.

Ustawę o związkach zawodowych czeka rewolucja. Co do tego, że jest konieczna, nie mają wątpliwości nawet same związki zawodowe. ...
Parkiet 25-03-2008

...czytaj
Powołanie organizacji związkowej w Strabag Polska

Dnia 12 marca z inicjatywy pracowników przedsiębiorstwa Strabag Sp. z o. o. powołano zakładową organizację związkową.
...czytaj
Podział etatów i podwyżek w GDDKiA c.d. 3

Dnia 12 marca odbyła się kolejna tura negocjacji w sprawie podwyżek wynagrodzeń w GDDKiA
13. 03. 2008.
...czytaj
Wynagrodzenia w UE

Na podstawie materiałów otrzymanych z OPZZ, podajemy informacje o zasadach ustalania wysokości wynagrodzeń przcowników administrzcji państwowej w wybranych krajach Unii Europejskiej.

...czytaj
Podział etatów i podwyżek w GDDKiA c.d. 2

Odwołanie najbliższych rozmów w sprawie wynagrodzeń.
...czytaj
Podział etatów i podwyżek w GDDKiA c.d. 1

28 i 29 lutego odbyły się dwa kolejne spotkania przedstawicieli związków zawodowych z Dyrektorem Generalnym Urzędu...
...czytaj
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej c.d.

OPZZ, o czym pisaliśmy już wcześniej, zabiegała o podpisanie przez Rząd Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w jej pełnym zakresie ...
...czytaj
Podział etatów i podwyżek w GDDKiA

W lutym odbyły się trzy kolejne spotkania przedstawicieli związków zawodowych z Dyrektorem Generalnym Urzędu Tomaszem Kielarem...
...czytaj
BHP

Od 12 do 14 grudnia 2007 roku w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym "Drogowiec" w Pokrzywnej odbywała się narada na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w GDDKiA.
...czytaj
Popierajmy Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Zachęcamy do podpisania się pod poparciem dla Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i rozpropagowania inicjatywy wśród członków organizacji związkowych.
...czytaj
Sanatorium Połczyn

Członkowie Związku Zawodowego Pracowników Drogownictwa mają możliwość nieodpłatnego pobytu w Sanatorium „Marta” w Połczynie - Zdroju...
...czytaj
Korespondencja do organizacji skrzynki e-mail

Koleżanki Koledzy Przewodniczący Zarządów Zakładowych informujemy, że wysyłamy do Państwa list w sprawie ...
...czytaj
Podział środków finansowych na nagrody w GDDKiA

W dniu 27 listopada organizacje związkowe działające w GDDKiA uzgodniły ...
...czytaj
Posiedzenie Zarządu Zakładowego Związku GDDKiA Kielce

Dnia 30 listopada 2007 roku w siedzibie Rejonu w Starachowicach odbyło się poziedzenie Zarządu Zakładowego Związku, oddziału GDDKiA Kielce

...czytaj
Walne Zebranie Związku GDDKiA Oddział Wrocław

Dnia 15 listopada 2007 roku odbyło się Walne Zebranie Związku w Oddziale GDDKiA we Wrocławiu ...
...czytaj
Walne Zebranie Związku GDDKiA Oddział Warszawa

Dnia 14 listopada 2007 roku odbyło się Walne Zebranie Związku dokonano ...
...czytaj
Czas pracy w GDDKiA c. d.

...czytaj
Kodeks pracy

Kodeks pracy to zasadniczy akt prawny regulujący stosunki między pracodawcami
a pracobiorcami. Ustawa z 26 czerwca 1974 „Kodeks pracy” należy do często zmienianych ustaw – w związku z sytuacją na rynku pracy często dokonywane są zmiany mające polepszyć pozycję pracowników i pracodawców. Z powodu takich nowelizacji, kodeks pracy pełen jest zmian, wprowadzanych nawet kilka razy do roku.

Pobierz aktualną treść z zakładki Prawo:akty opinie > Prawo Pracy

...czytaj
Karta Praw Podstawowych

Jan Guz zwraca się do Donalda Tuska, o podjęcie niezwłocznych działań w celu przyjęcia przez Polskę Karty Praw Podstawowych.
...czytaj
Unia Europejska - Karta Praw Podstawowych

Szef Unii Europejskiej odpowiada przewodniczącemu OPZZ w sprawie
Karty Praw Podstawowych w związku z niepodpisaniem jej przez Rząd Premiera Jarosława Kaczyńskiego.
19. 10. 2007 r.
...czytaj
Ruchomy czas Pracy w GDDKiA

Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP przedstawił Dyrektorowi Generalnemu, swoje stanowisko do projektu wprowadzenia ruchomego czasu pracy pracowników GDDKiA
w dniu 19. 10. 2007r.

...czytaj
Strzeleckie Mistrzostwa Drogowców

III Strzeleckie Mistrzostwa Polski Drogowców odbyły się w Śremie
w dniu 29 września 2007 roku
...czytaj
Podwyżka najniższego wynagrodzenia

W styczniu osoby, które osiągają wynagrodzenie minimalne, dostaną podwyżkę. Zamiast 936 zł brutto, dostaną 1126 zł brutto (797 zł netto). Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie o podwyżce minimalnej pensji
...czytaj
OPZZ zawiesiło demonstrację zaplanowaną na 21 września

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) i Forum Związków Zawodowych zawiesiły manifestację, zaplanowaną w Warszawie na 21 września. Powodem jest samorozwiązanie Sejmu.
...czytaj
Dialog Społeczny?

W dniu 5 września odbyło się posiedzenie połączonych zespołów – ds. polityki gospodarczej i rynku pracy oraz ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń społecznych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych.
...czytaj
Koniec dialogu społecznego?

W dniu 6 września 2007 roku strona pracodawców (PKPP „Lewiatan”, Konfederacja Pracodawców Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego oraz BCC Związek Pracodawców) zawiesiła swój udział w pracach nad ... Miesiąc wcześniej z rozmów wycofało się OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych

...czytaj
Stężenia szkodliwych czynników

 

Zmianę najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji chemicznych w miejscu pracy przewiduje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
...czytaj
Pracodawca musi zwolnić związkowca

Obowiązki pracodawcy - Pracodawca musi zwolnić związkowca z wykonywania pracy,
Gazeta Prawna Nr 173 (2043) czwartek, 6 września 2007 r. > Praca i ubezpieczenia.

...czytaj
Ile km drogi na pracownika

Dnia 3 września rozpoczęto pracę nad wypracowaniem procedur rozdziału etatów na zarządzaną przez GDDKiA sieć.

...czytaj
Regulamin Pracy podpisany

W dniu 3 września 2007 roku Przewodniczący Krzysztof Morawski oraz Dyr Gen Urzędu podpisali Regulamin Pracy.
...czytaj
GDDKiA Regulamin Pracy

Związek Zawodowy Pracowników Drogownictwa RP uzgodnił w dniu 28 sierpnia 2007 roku Regulamin Pracy GDDKiA ...
...czytaj
Kolejna reorganizacja GDDKiA

Ministerstwo Finansów proponuje rewolucję w drogownictwie. Chce odebrać Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zarządzenie siecią krajowych dróg i przekazać je między urzędy marszałkowskie. Prawdopodobnie likwidacji, przekazaniu, podlegałyby Oddziały GDDKiA wraz z Rejonami.
...czytaj
Wynagrodzenia w GDDKiA

W dniu 9 marca Związek podpisał protokół uzgodnień podwyżek wynagrodzeń.

...czytaj
Reorganizacja Rejonów GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadza wewnętrzną restrukturyzację.

Zamieszczona prezentacja przedstawia plan tej reorganizacji.

Zamieszczamy również naszą opinię w tej sprawie

 

...czytaj
© Copyright 2006 ZZPDRP